Σύμφωνα με τον Σπινόζα, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ελεύθερη βούληση και την ελευθερία σε ένα ντετερμινιστικό σύμπαν;


Απάντηση 1:

Όλα τα πράγματα είναι αιτιολογημένα - τίποτα δεν είναι ελεύθερο. Ο τύπος της "ελευθερίας" που ο Σπινόζα αναφέρεται είναι η ελευθερία από τις δικές μας επιρροές (συναισθήματα). Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να τα ξεπεράσουμε, μπορούμε απλώς να αναπτύξουμε μέσα μας πιο παραγωγικά συναισθήματα που μπορούν να υπερισχύσουν των μη παραγωγικών. Αυτό είναι το θέμα της Ηθικής του Spinoz'a.