Βιοπληροφορική: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ευθυγράμμισης μιας γρήγορης ανάγνωσης στο STAR και της ευθυγράμμισης δύο γρήγορων αναγνώσεις στο STAR μεταξύ τους; http://www.genefriends.org/RNAseqForDummies/


Απάντηση 1:

Τι εννοείτε με ένα fastq ή δύο fastq; αναφέρεται σε αναφορές ενός τέλους ή ανάγνωσης τέλους; Μπορείτε πάντα να γνωρίσετε τη διαφορά μεταξύ της απόδοσης ενός άκρου και της ζευγαρωμένης απόδοσης της τελικής ακολουθίας. Αυτό οφείλεται στη σύλληψη και την κάλυψη και βράζει σε πολύ υψηλότερη ακριβή γνώση των μεταγραφών με λιγότερα αντικείμενα και ψευδώς θετικά.