Και οι δύο γαλαξίες και οι αστερισμοί αποτελούν ομάδα αστεριών. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ τους;


Απάντηση 1:

Ένας γαλαξίας είναι μια πραγματική τεράστια ομάδα αστέρια (μαζί με τα πλανητικά τους συστήματα, αν υπάρχουν), που συνήθως σχηματίζουν σφαιροειδή σχήμα και εκτείνεται περίπου 10-4 έως 10 ^ 5 έτη φωτός ανάλογα με την κατεύθυνση της μέτρησης.

Από την άλλη πλευρά, ένας αστερισμός είναι ένα πρότυπο αστέρι, δεδομένου ενός ονόματος για να προσδιορίσει ένα τμήμα του ουρανού. Τα μέλη αστέρια ενός αστερισμού φαίνονται μόνο κοντά, οπτικά καθώς βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση από εδώ. Επιπλέον, τα μέλη αστέρια των αστερισμών είναι όλα από τον δικό μας γαλαξία.