Μπορεί η δυνητική διαφορά μεταξύ των ακροδεκτών μιας μπαταρίας να είναι αντίθετη προς την κατεύθυνση του EMF;


Απάντηση 1:

Ναι, όταν μια εξωτερική πηγή αναγκάζει μια ισχυρότερη τάση προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η τάση στους ακροδέκτες μιας μπαταρίας είναι περίπου η τάση μιας ιδανικής μπαταρίας με το ονομαστικό EMF σε σειρά με αντίσταση, την εσωτερική αντίσταση της μπαταρίας. Μία εξωτερική πηγή τάσης μπορεί να πέσει πάνω σε αυτή την αντίσταση με τάση υψηλότερη από την μπαταρία αλλά με αντίθετη πολικότητα. Οι εξωτερικοί ακροδέκτες της μπαταρίας θα έχουν αυτή την εξωτερική τάση. Αυτή η διάταξη είναι συνήθως καταστροφική για την μπαταρία, αλλά οι περισσότερες μπαταρίες μπορούν να διατηρήσουν τέτοια αντίστροφη τάση εάν εφαρμοστούν ως παλμός μικρής διάρκειας.