Αίγυπτος: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των copts και των Αιγυπτίων;


Απάντηση 1:

Δεν υπάρχει βασική εθνοτική διαφορά μεταξύ των δύο θρησκευτικών ομάδων. Είναι ακριβώς ότι η πλειοψηφία του αιγυπτιακού πληθυσμού, ειδικά στο βόρειο τμήμα της χώρας, σταδιακά μετατράπηκε στο Ισλάμ.

Πρέπει επίσης να πούμε ότι δεν είναι όλοι οι Αιγύπτιοι αρχαίας καταγωγής. Υπήρξαν προσμίξεις άλλων λαών σε αυτήν την φιλόξενη χώρα που πηγαίνει πίσω: Χίττες, Εβραίοι, Έλληνες, Ρωμαίοι από όλη την αυτοκρατορία και φυσικά Άραβες. Καθώς ο κυρίαρχος πολιτιστικός όμιλος Αραβικά αντικατέστησε την κοπτική ως την κύρια γλώσσα, ακριβώς όπως οι Άγγλοι αντικατέστησαν την Ουαλία στη Βρετανία.


Απάντηση 2:

Οι Κόπτες είναι μια παλαιοχριστιανική ονομασία που άρχισε στην Αλεξάνδρεια και επέζησε από την άνοδο του Ισλάμ στην Αίγυπτο ξεκινώντας από τον 7ο αιώνα. Σήμερα είναι μια μειοψηφία στην Αίγυπτο.

Αιγυπτιακή είναι η εθνικότητα των πολιτών που ζουν στην Αίγυπτο. Ένας Αιγύπτιος μπορεί να είναι Χριστιανός, Κοπτικός, Μουσουλμάνος ή Εβραίος (Η πλειοψηφία των Αιγυπτιακών Εβραίων αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα κατά την εποχή του Νάσερ)

Εδώ είναι ένας σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες που ίσως θέλετε να διαβάσετε:

5 πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για τους Κοπτικούς Χριστιανούς της Αιγύπτου


Απάντηση 3:

Οι Κόπτες και οι Αιγύπτιοι είναι συνώνυμες λέξεις, αν και οι Κόπτες χρησιμοποιούνται κυρίως για να αναφερθούν στους αυτόχθονες χριστιανικούς Αιγυπτίους. Οι Άραβες χρησιμοποίησαν τη λέξη Qubt για να αναφερθούν στους Αιγυπτίους τον 6ο αιώνα κατά την κατάκτηση της Αιγύπτου. Η λέξη προέρχεται από την ελληνική λέξη Aegyptius από την οποία ο αγγλικός λέξη Αίγυπτος. Με την πάροδο του χρόνου οι Αιγύπτιοι προσαρμόζονταν την αραβική γλώσσα και η χρήση της κοπτικής γλώσσας περιοριζόταν μόνο στις προσευχές σε εκκλησίες. Το Κοπτικό είναι το τελευταίο στάδιο της αρχαίας αιγυπτιακής γλώσσας, απλά η αρχαία γλώσσα γραμμένη με ελληνικό αλφάβητο με την προσθήκη 6 επιστολών από το δημοτικό αλφάβητο. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην αρχαία γλώσσα μας να αναφέρουμε την Αίγυπτο ως Kemet ή Keme και τον λαό της Αιγύπτου ως REM KEMET (οι ίδιες λέξεις χρησιμοποιήθηκαν στη δημοτική, ιερογλυφική ​​και κοπτική.) Η μάσσα χρησιμοποιήθηκε από τους Ασσυρούς για να αναφερθεί στην Αίγυπτο, από ήρθε η αραβική λέξη Misr και η εβραϊκή λέξη Misriam


Απάντηση 4:

Οι Κόπτες και οι Αιγύπτιοι είναι συνώνυμες λέξεις, αν και οι Κόπτες χρησιμοποιούνται κυρίως για να αναφερθούν στους αυτόχθονες χριστιανικούς Αιγυπτίους. Οι Άραβες χρησιμοποίησαν τη λέξη Qubt για να αναφερθούν στους Αιγυπτίους τον 6ο αιώνα κατά την κατάκτηση της Αιγύπτου. Η λέξη προέρχεται από την ελληνική λέξη Aegyptius από την οποία ο αγγλικός λέξη Αίγυπτος. Με την πάροδο του χρόνου οι Αιγύπτιοι προσαρμόζονταν την αραβική γλώσσα και η χρήση της κοπτικής γλώσσας περιοριζόταν μόνο στις προσευχές σε εκκλησίες. Το Κοπτικό είναι το τελευταίο στάδιο της αρχαίας αιγυπτιακής γλώσσας, απλά η αρχαία γλώσσα γραμμένη με ελληνικό αλφάβητο με την προσθήκη 6 επιστολών από το δημοτικό αλφάβητο. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην αρχαία γλώσσα μας να αναφέρουμε την Αίγυπτο ως Kemet ή Keme και τον λαό της Αιγύπτου ως REM KEMET (οι ίδιες λέξεις χρησιμοποιήθηκαν στη δημοτική, ιερογλυφική ​​και κοπτική.) Η μάσσα χρησιμοποιήθηκε από τους Ασσυρούς για να αναφερθεί στην Αίγυπτο, από ήρθε η αραβική λέξη Misr και η εβραϊκή λέξη Misriam