Εξηγήστε τη διαφορά μεταξύ της κριτικής συλλογιστικής, της κριτικής σκέψης, της λογικής σκέψης, της λογικής σκέψης και της κριτικής θεωρίας στην ακαδημαϊκή ανάγνωση;


Απάντηση 1:

Σίγουρα όλοι έρχονται στο παιχνίδι, ατομικά, ως συλλογικά, όλοι αλληλοσυνδεδεμένοι διαχωρίζονται μόνο μέσω της εξωστρέφειας ή, αν χρειαστεί. Ανάλογα με το τι είναι μπροστά σας, αυτό που οδηγεί προς την κατεύθυνση, με το να ξεχωρίζεις σκέψεις από διαφορετικό νόημα σε όλες τις περιοχές, να ασχολείσαι με ανειδίκευτους επαγγελματίες, που δεν έχουν υποτιμηθεί με γεγονός ή μυθοπλασία μέσω ελεύθερης σκέψης, ενδεχομένως και intresting ερώτηση, καλά δεν θα συμφωνούσατε;