Πώς μπορώ να γνωρίζω τη διαφορά ανάμεσα στη συστολή και την εσωστρέφεια;


Απάντηση 1:

Ένας εξωστρεφής είναι κάποιος που του αρέσει να κοινωνοποιεί με άλλους τις περισσότερες φορές. Ένας εσωστρεφής είναι κάποιος που του αρέσει η δική του εταιρεία και ξοδεύει χρόνο σε μοναξιά τις περισσότερες φορές.

Όταν είστε ντροπαλοί δεν μπορείτε να μιλήσετε με τους ανθρώπους ή προτιμάτε να μην το κάνετε ακόμη και αν θέλετε να τους μιλήσετε επειδή δεν είστε σίγουροι για τον εαυτό σας. Το περιβάλλον στο οποίο εκτίθεστε από την παιδική σας ηλικία διαδραματίζει καλό ρόλο στον προσδιορισμό του εάν είστε ντροπαλοί ή όχι. Υπάρχουν ντροπαλοί εξωστρεφείς. Και η έλλειψη εμπιστοσύνης γενικά οδηγεί σε τέτοια συμπεριφορικά χαρακτηριστικά, διότι, γενικά, όλοι οι εξωστρεφείς θέλουν να εκφραστούν για τους οποίους η βασική απαίτηση είναι να είναι λιγότερο ντροπαλός.

Οι introverts μπορεί να είναι ντροπαλοί ή όχι. Ένας εσωστρεφής απλά δεν συμπαθεί να μιλάει με πολλούς ανθρώπους και είναι ως επί το πλείστον αποκλειστικά στις δικές του σκέψεις. Ένας τολμηρός ή σίγουρος εσωστρεφής δεν φοβάται να μιλήσει με τους ανθρώπους, αλλά αποφεύγει την κοινωνικοποίηση αν δεν είναι απολύτως απαραίτητο.

Επίσης ένας εξωστρεφής μπορεί να είναι τολμηρός και ένας εσωστρεφής μπορεί να είναι ντροπαλός. Ένας εσωστρεφής δεν έχει απαραιτήτως κακές κοινωνικές δεξιότητες ή ένας εξωστρεφής δεν είναι απαραιτήτως καλός σε κοινωνικές δεξιότητες. Η ποιότητα της συστολής ή της τόλμης μπορεί να χειριστεί ανάλογα με το περιβάλλον και τις κοινωνικές δεξιότητες. Ωστόσο, η εσωστρέφεια ή η εξωστρέφεια είναι γενικά η φύση ενός συγκεκριμένου ατόμου που δεν μπορεί να τροποποιηθεί.


Απάντηση 2:

Η συστολή και η εσωστρέφεια είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Η συστολή είναι ο φόβος της αρνητικής κρίσης, ενώ η εσωστρέφεια αποτελεί προτίμηση για ήσυχα, ελάχιστα διεγερτικά περιβάλλοντα.

 • Οι αντιδράσεις τους στην κοινωνική αλληλεπίδραση είναι διαφορετικές.
 • Είναι μοναχοί για διάφορους λόγους.
 • Είναι ήσυχα, αλλά για διάφορους λόγους.
 • Έχουν διαφορετικές μορφές συνομιλίας.
 • Διαφορετικές προσεγγίσεις για την έναρξη συνομιλιών.
 • Έχουν διαφορετικές αντιδράσεις από το γεγονός ότι βρίσκονται σε πάρτι.
 • Μιλούν σε πλήθος διαφορετικά.

Πηγή- 7 σημάδια ότι κάποιος που είναι ήσυχος γύρω σας δεν είναι ντροπαλός, αλλά εσωστρεφής

Ευτυχισμένη ανάγνωση! :)


Απάντηση 3:

Η συστολή και η εσωστρέφεια είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Η συστολή είναι ο φόβος της αρνητικής κρίσης, ενώ η εσωστρέφεια αποτελεί προτίμηση για ήσυχα, ελάχιστα διεγερτικά περιβάλλοντα.

 • Οι αντιδράσεις τους στην κοινωνική αλληλεπίδραση είναι διαφορετικές.
 • Είναι μοναχοί για διάφορους λόγους.
 • Είναι ήσυχα, αλλά για διάφορους λόγους.
 • Έχουν διαφορετικές μορφές συνομιλίας.
 • Διαφορετικές προσεγγίσεις για την έναρξη συνομιλιών.
 • Έχουν διαφορετικές αντιδράσεις από το γεγονός ότι βρίσκονται σε πάρτι.
 • Μιλούν σε πλήθος διαφορετικά.

Πηγή- 7 σημάδια ότι κάποιος που είναι ήσυχος γύρω σας δεν είναι ντροπαλός, αλλά εσωστρεφής

Ευτυχισμένη ανάγνωση! :)


Απάντηση 4:

Η συστολή και η εσωστρέφεια είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Η συστολή είναι ο φόβος της αρνητικής κρίσης, ενώ η εσωστρέφεια αποτελεί προτίμηση για ήσυχα, ελάχιστα διεγερτικά περιβάλλοντα.

 • Οι αντιδράσεις τους στην κοινωνική αλληλεπίδραση είναι διαφορετικές.
 • Είναι μοναχοί για διάφορους λόγους.
 • Είναι ήσυχα, αλλά για διάφορους λόγους.
 • Έχουν διαφορετικές μορφές συνομιλίας.
 • Διαφορετικές προσεγγίσεις για την έναρξη συνομιλιών.
 • Έχουν διαφορετικές αντιδράσεις από το γεγονός ότι βρίσκονται σε πάρτι.
 • Μιλούν σε πλήθος διαφορετικά.

Πηγή- 7 σημάδια ότι κάποιος που είναι ήσυχος γύρω σας δεν είναι ντροπαλός, αλλά εσωστρεφής

Ευτυχισμένη ανάγνωση! :)