Πώς εξηγείτε τη διαφορά μεταξύ του παρεμβατικού και του εξωθήσιμου πυρακτωμένου βράχου (δώστε ένα παράδειγμα από το καθένα);


Απάντηση 1:

Έντονα βράχια σχηματίζονται σε βάθος, μέσα στο θάλαμο μάγματος όπου το μάγμα ψύχεται σχετικά πιο αργά. Έτσι το μέγεθος των κόκκων αυτών των βράχων είναι αρκετά μεγαλύτερο. Παράδειγμα: Dunite

Εξωθημένοι βράχοι στο άλλο χέρι στην επιφάνεια. Όταν το μάγμα βγαίνει στην επιφάνεια, αλληλεπιδρά με τους δροσερούς βράχους της χώρας καθώς και με τον αέρα. Ψύχεται σχετικά πιο γρήγορα και ως αποτέλεσμα της γρήγορης ψύξης το μέγεθος κόκκων είναι σχετικά λεπτότερο, μπορείτε να δείτε την ύπαρξη γυάλινων υλικών στο διαθλαστικό μικροσκόπιο.

Παράδειγμα: βασάλτης