Εάν η τάση αντιπροσωπεύει μια ενεργειακή διαφορά μεταξύ δύο σημείων, γιατί οι ηλεκτρονικές συσκευές δεν χρησιμοποιούν όλοι την ίδια ποσότητα ενέργειας;


Απάντηση 1:

Επειδή η αντίσταση, μετρούμενη σε Ohm (Ω), κυμαίνεται από συσκευή σε συσκευή, σχεδιασμένη και κατασκευασμένη από τους μηχανικούς.

Χαμηλή αντίσταση: Πολλά ρεύματα, μετρούμενα σε Αμπέρ (Α), έτσι μεγάλη ισχύ.

Υψηλή αντίσταση: Λιγότερο ρεύμα, λιγότερη ισχύς.

Ο τύπος είναι: U = R * I (U για τάση, R για αντίσταση, I για ρεύμα,

ή Ι = U / R.

Η ισχύς (μετρούμενη σε Watts (W) είναι το πολλαπλάσιο των I & U, P = U * I.


Απάντηση 2:

Η τάση από μόνη της δεν είναι ενέργεια. Είναι ένα από τα συστατικά της ενέργειας.

Η ενέργεια είναι: KWH = V * I * H * PF; όπου V = τάση. I = Τρέχουσα; H = χρόνος σε ώρα και PF = συντελεστής ισχύος.

Επομένως, εάν δύο συσκευές έχουν διαφορετικό ονομαστικό ρεύμα φορτίου, διαφορετικό χρόνο χρήσης και διαφορετικό συντελεστή ισχύος, αν και ενεργοποιούνται από την ίδια τάση, η κατανάλωση ενέργειας τους θα είναι διαφορετική.


Απάντηση 3:

Ω, όχι, δεν συμβαίνει.

Αντιπροσωπεύει τη δυνητική διαφορά μεταξύ δύο σημείων.

Η λέξη "δυναμικό" κατέχει το κλειδί ως πρώτο μέτρο ενεργειακής διαθεσιμότητας.

Μία μπαταρία AA έχει διαφορά δυναμικού 1,5 βολτ: δεν μπορείτε πραγματικά να οδηγήσετε ένα αυτοκίνητο Tesla σε αυτό.

Ωστόσο, η πρίζα του οικιακού σας δικτύου έχει, ανάλογα με τον τόπο στον κόσμο στον οποίο ζείτε, μια διαφορά δυναμικού 110V ή 220V (στο Πακιστάν, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι το 0V τις περισσότερες φορές).

Έτσι μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερη ενέργεια: τρέξτε ψυγείο ή ηλεκτρική σκούπα, για παράδειγμα.


Απάντηση 4:

Κάθε ηλεκτρονική συσκευή είναι ειδικά σχεδιασμένη για μια τάση και αυτό συχνά καθορίζεται από την πηγή ενέργειας ή την μπαταρία. Το φορτίο της συσκευής είναι συνάρτηση αυτού που κάνει και πόσο αποτελεσματικά το κάνει.

Θα πρότεινα ότι η ομοιόμορφη τάση έχει τόσο λίγη αξία εκτός του γεγονότος ότι οι μπαταρίες παράγουν ηλεκτρική ισχύ σε ονομαστικές τάσεις, ότι ο ΜΟΝΟ ο λόγος που βρίσκουμε πολλά αντικείμενα που τροφοδοτούνται με μπαταρία χρησιμοποιώντας ένα πολλαπλάσιο του 1,2V είναι ότι το αλκαλικό κύτταρο είναι φτηνό. Δεν έχει νόημα να ασκείστε το σχεδιασμό σε στενά πρότυπα, όταν οι ηλεκτρονικές τεχνολογίες αναπτύσσονται ακόμη.


Απάντηση 5:

Κάθε ηλεκτρονική συσκευή είναι ειδικά σχεδιασμένη για μια τάση και αυτό συχνά καθορίζεται από την πηγή ενέργειας ή την μπαταρία. Το φορτίο της συσκευής είναι συνάρτηση αυτού που κάνει και πόσο αποτελεσματικά το κάνει.

Θα πρότεινα ότι η ομοιόμορφη τάση έχει τόσο λίγη αξία εκτός του γεγονότος ότι οι μπαταρίες παράγουν ηλεκτρική ισχύ σε ονομαστικές τάσεις, ότι ο ΜΟΝΟ ο λόγος που βρίσκουμε πολλά αντικείμενα που τροφοδοτούνται με μπαταρία χρησιμοποιώντας ένα πολλαπλάσιο του 1,2V είναι ότι το αλκαλικό κύτταρο είναι φτηνό. Δεν έχει νόημα να ασκείστε το σχεδιασμό σε στενά πρότυπα, όταν οι ηλεκτρονικές τεχνολογίες αναπτύσσονται ακόμη.


Απάντηση 6:

Κάθε ηλεκτρονική συσκευή είναι ειδικά σχεδιασμένη για μια τάση και αυτό συχνά καθορίζεται από την πηγή ενέργειας ή την μπαταρία. Το φορτίο της συσκευής είναι συνάρτηση αυτού που κάνει και πόσο αποτελεσματικά το κάνει.

Θα πρότεινα ότι η ομοιόμορφη τάση έχει τόσο λίγη αξία εκτός του γεγονότος ότι οι μπαταρίες παράγουν ηλεκτρική ισχύ σε ονομαστικές τάσεις, ότι ο ΜΟΝΟ ο λόγος που βρίσκουμε πολλά αντικείμενα που τροφοδοτούνται με μπαταρία χρησιμοποιώντας ένα πολλαπλάσιο του 1,2V είναι ότι το αλκαλικό κύτταρο είναι φτηνό. Δεν έχει νόημα να ασκείστε το σχεδιασμό σε στενά πρότυπα, όταν οι ηλεκτρονικές τεχνολογίες αναπτύσσονται ακόμη.


Απάντηση 7:

Κάθε ηλεκτρονική συσκευή είναι ειδικά σχεδιασμένη για μια τάση και αυτό συχνά καθορίζεται από την πηγή ενέργειας ή την μπαταρία. Το φορτίο της συσκευής είναι συνάρτηση αυτού που κάνει και πόσο αποτελεσματικά το κάνει.

Θα πρότεινα ότι η ομοιόμορφη τάση έχει τόσο λίγη αξία εκτός του γεγονότος ότι οι μπαταρίες παράγουν ηλεκτρική ισχύ σε ονομαστικές τάσεις, ότι ο ΜΟΝΟ ο λόγος που βρίσκουμε πολλά αντικείμενα που τροφοδοτούνται με μπαταρία χρησιμοποιώντας ένα πολλαπλάσιο του 1,2V είναι ότι το αλκαλικό κύτταρο είναι φτηνό. Δεν έχει νόημα να ασκείστε το σχεδιασμό σε στενά πρότυπα, όταν οι ηλεκτρονικές τεχνολογίες αναπτύσσονται ακόμη.