Στα γαλλικά, ποια είναι η διαφορά μεταξύ του "J'essaye" και του "J'essaie";


Απάντηση 1:

δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ των δύο μορφών, καθώς τα γαλλικά ρήματα που τελειώνουν σε ένα άτομο μπορούν να συζευχθούν με δύο μορφές στο πρώτο πρόσωπο του σημερινού χρόνου.

Για παράδειγμα: je paye ή je paie (πληρωτής) / j'essaie ή j'essaye (essayer)

Το Les verbes en-ayer (comme balayer) επιφυλάσσεται στον συντηρητή, ο οποίος επιθυμεί να συνεργαστεί ή να επανεκκινήσει και να αποχωρήσει από την αρχή.

Liste des verbes en ayer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - bayer - bayer - bayer - bayer - rayer - réessayer - αναμεταδότης - remblayer - retailer - repayer - ressayer - s'effrayer - s'agayer - s'enrayer - s'essayer - s'étayer - surpayer - zézayer -