Στην ιταλική γλώσσα, ποια είναι η διαφορά μεταξύ aves και uccelli;


Απάντηση 1:

Από όσο γνωρίζω, η aves δεν είναι ιταλική. Αν λέτε Aves σε έναν Ιταλό, θα ληφθεί είτε ως μη ιταλική Gibberish, ως Λατινική, ή ως παραμόρφωση avi, που σημαίνει προγόνους. Το λατινικό για τα πουλιά ήταν aves, και το ελαττωματικό του ήταν avicellae (ah-wee-kell-aye) το οποίο, με κάποιες ήχου αλλαγές, δίνει τόσο σύγχρονη uccelli όσο και πιο αρχαϊκή augelli. Να είστε προσεκτικοί όμως: ugelli σημαίνει ακροφύσια, αν και μάλλον δεν είναι αυτή η γνωστή λέξη.