Στα ιαπωνικά, ποια είναι η διαφορά μεταξύ 頼 む και 聞 く;


Απάντηση 1:

頼 む (tanomu) σημαίνει να ικετεύσετε για κάτι ή να ζητήσετε κάτι ενώ το 聞 く (kiku) σημαίνει να το ρωτήσετε. Όταν ζητάς από κάποιον να κάνει κάτι που χρησιμοποιείς το tanomu, π.χ. "Σας ζητώ να κάνεις κάτι" σε αυτήν την περίπτωση tanomu θα χρησιμοποιηθεί και το kiku θα χρησιμοποιηθεί όταν ρωτήσεις κάποιον για κάτι "Τον ρώτησα για την οικογένειά του".