Στο μάρκετινγκ, ποια είναι η διαφορά μεταξύ δωρεάν, επιπλέον και προσφοράς για ένα προϊόν;


Απάντηση 1:

Όλα εμπίπτουν στην κατηγορία του Marketing Promotion Marketing. Όλα τα em είναι ίδια σε ένα βαθμό. Ελεύθερη σημαίνει αν αγοράσετε Α, θα πάρετε το Β ως δωρεάν ή άλλη μονάδα του Α ως δωρεάν χωριστά. Επιπλέον μέσα στο ίδιο μπουκάλι ή δοχείο θα πάρετε περισσότερα από όσα πληρώνετε σαν 15% περισσότερο σαμπουάν. Η προσφορά σημαίνει ότι μπορεί να είναι κάτι δωρεάν, μπορεί να είναι κάτι επιπλέον.