Στη φυσική, ποια είναι η διαφορά μεταξύ δύναμης και δύναμης;


Απάντηση 1:

Είναι δύο διαφορετικά πράγματα:

Εξουσία

  • Είναι η ποσότητα ενέργειας που μεταφέρεται ανά μονάδα χρόνουΜέτρηση σε watts, όπου ένα watt είναι ένα joule ενέργειας που μεταφέρεται ανά δευτερόλεπτοΓια παράδειγμα, οι λαμπτήρες συνήθως έχουν μέγιστη ισχύ σε αυτές. Ας πούμε ότι είναι 60W. Αυτό σημαίνει ότι 60 μολάδες ενέργειας μεταφέρονται από τον βολβό κάθε δευτερόλεπτοΑκόμα πιο απλό, εάν κάποιος λέει ότι έχετε ισχυρούς μύες, είστε σε θέση να αναπτύξετε περισσότερη δύναμη, επειδή είστε σε θέση να μεταφέρετε περισσότερη ενέργεια σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, βοηθώντας σας να σηκώσετε βάρη ή τίποτα. Δεν είναι πολύ χρήσιμο εάν μπορείτε να μεταφέρετε πολλή ενέργεια σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. θα πρέπει να μεταφέρετε γρήγορα την ενέργεια, διαφορετικά η βαρύτητα θα βγάλει πάλι το βάρος πίσω

Δύναμη

  • Ορίζεται ως η αλληλεπίδραση μεταξύ δύο αντικειμένων, προκαλώντας μια αλλαγή στην κίνηση ενός ή και των δύο αυτών. Μετρηθείσα σε newtons, όπου ένα newton είναι η δύναμη που απαιτείται για να δώσει μάζα 1kg επιτάχυνση 1 m / s², χωρίς άλλες δυνάμεις. Για παράδειγμα, στη φυσική, το βάρος σας μετράται σε newton, επειδή η βαρύτητα της Γης εφαρμόζει μια δύναμη σε κάθε αντικείμενο μέσα στο βαρυτικό πεδίο του, το οποίο είναι απείρως μεγάλο (ή έτσι λένε)

Η ποσότητα ενέργειας που μεταφέρεται μπορεί να υπολογιστεί με τον πολλαπλασιασμό της δύναμης σε ένα αντικείμενο από την απόσταση που κινείται προς την κατεύθυνση της δύναμης, και πάλι χωρίς αντίθετες δυνάμεις. Το διαχωρισμό αυτό με το χρόνο που λαμβάνεται δίνει ενέργεια.


Απάντηση 2:

Δύναμη: είναι ώθηση ή έλξη και εξαρτάται από την αδράνεια των αντικειμένων (αντίσταση στην αλλαγή στην κατάσταση / κίνηση)

Φυσική ορισμός της δύναμης: F = ma

Η δύναμη μετράται σε Newtons

Εργασία: ένα μέτρο δύναμης που προκαλεί μετατόπιση προς την κατεύθυνση της δύναμης.

Εργασία = F • d, όπου F = δύναμη, και d = εκτόπιση προς τη διεύθυνση της δύναμης. • είναι το προϊόν dot.

Η εργασία μετριέται σε Joules.

Ισχύς: είναι ένα μέτρο της ποσότητας εργασίας που γίνεται για ένα χρονικό διάστημα

P = W / t

Με άλλα λόγια, η δύναμη σας λέει πόση δύναμη προκαλεί μια μετατόπιση προς την κατεύθυνση της δύναμης για ένα δεδομένο χρονικό διάστημα.

Η ισχύς μετράται σε Joules / δευτερόλεπτο ή σε βατ.