Στη διαχείριση έργου, ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας εργασίας και ενός στοιχείου δράσης;


Απάντηση 1:

Οι εργασίες απαιτούν χρόνο - έχουν μια διάρκεια που μπορεί να εκτιμηθεί και να παρακολουθηθεί - συνήθως ένα θέμα ημερών ή εβδομάδων. Συχνά περιλαμβάνουν πολλαπλούς πόρους.

Δημιουργήστε έναν τοίχο, γράψτε κάποιο λογισμικό. δοκιμάστε τον κινητήρα είναι όλα τέτοια tsks

Τα στοιχεία ενέργειας είναι γρήγορα και σύντομα, συνήθως μερικά λεπτά ή ώρες.

Καλέστε έναν προμηθευτή, γράψτε τα πρακτικά, μιλήστε με έναν ενδιαφερόμενο είναι όλα τα στοιχεία δράσης.

Είναι είτε εκκρεμούν είτε γίνονται και συνήθως περιλαμβάνουν τις ενέργειες ενός ατόμου.