Όσον αφορά το ποινικό αδίκημα, ποια είναι η διαφορά μεταξύ της διευκόλυνσης ενός εγκλήματος και του ότι είναι συνεργός;


Απάντηση 1:

Σε γενικές γραμμές, η διευκόλυνση (όταν υπάρχει) δεν απαιτεί την πραγματική διάπραξη του εγκλήματος - μπορεί να αρκεί να παρέχεται απλώς υποστήριξη και ευκαιρίες για διάπραξη εγκλήματος. Αυτό επίσης δεν απαιτεί πραγματική συμμετοχή στο ίδιο το έγκλημα - αν παράσχετε σε κάποιον χρήματα, γνωρίζοντας ότι θα χρησιμοποιηθεί για να διαπράξει έγκλημα, τότε "έχετε διευκολύνει" αυτή την εγκληματική πράξη.

Ένας συνεργός, από την άλλη πλευρά, πρέπει να κάνει κάποια ενέργεια για να ενισχύσει το έγκλημα ή να αποτρέψει την ανακάλυψη του ίδιου του εγκλήματος και απαιτεί την πραγματική διάπραξη ενός εγκλήματος.