Με τη μορφή πίνακα, ποια είναι η διαφορά μεταξύ γεωγραφικού μήκους και γεωγραφικού πλάτους;


Απάντηση 1:

Οι πιο προφανείς από τις διαφορές είναι ότι οι γραμμές με τις οποίες εκπροσωπούνται τέμνονται σε ορθή γωνία. Ωστόσο, δεν είμαι σαφής ως προς το νόημα της ερώτησης - συγκεκριμένα, τι εννοείτε με τη λέξη "με τη μορφή πίνακα ...".

Εάν με χρειάζεστε για να βάλω τις διαφορές σε ένα τραπέζι, δεν έχω ιδέα πώς να το κάνω και να εξυπηρετήσω έναν χρήσιμο σκοπό. Έτσι, αν αυτό είναι η πρόθεσή σας, δεν μπορώ να βοηθήσω. Εκτός αυτού, φαίνεται ότι είναι μια εργασία στο σπίτι.

Αν έχετε έναν άλλο στόχο στο μυαλό, ενημερώστε με και θα σας βοηθήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.