Στην ισπανική γλώσσα, ποια είναι η διαφορά μεταξύ των "gobernantes" και του "Gobierno"; Πότε θα χρησιμοποιούσατε το ένα πάνω στο άλλο; http://www.spanishdict.com/translate/gobernantes


Απάντηση 1:

Το "Gobernante" ως επίθετο χρησιμοποιείται για να αναφέρεται σε πρόσωπο, κυβέρνηση, πολιτικό κόμμα ή άλλο θεσμικό όργανο που κυβερνά.

Ως ουσιαστικό αναφέρεται σε άτομο που είναι υπεύθυνο για την κυβέρνηση ή το κυβερνών, πρόεδρο, ηγέτη ή άλλο. Στον πληθυντικό χρησιμοποιείται για να περιγράψει τους ανθρώπους που κατέχουν την εξουσία να κυβερνούν ή να κυβερνούν.

Το "Gobierno" είναι ουσιαστικό και σημαίνει κυβέρνηση.

Το "Altos gobernantes" δεν είναι "μεγάλες κυβερνήσεις", είναι κυριολεκτικά "υψηλοί κυβερνήτες", "υψηλοί" που σημαίνουν εκείνους που κατέχουν την περισσότερη δύναμη.