Είναι η διαφορά μεταξύ 120 και 240 Hz αισθητή στις LED LCD HDTV; http://www.pcworld.com/article/181089/does_120hz_or_240hz_really_make_a_difference.html


Απάντηση 1:

Είναι αξιοσημείωτο αν ξέρετε πού να κοιτάξετε και παρακολουθείτε το σωστό περιεχόμενο.

Στο παιχνίδι, η πιθανότερη παρεμβολή 120/240 Hz είναι απενεργοποιημένη, επειδή η ελαχιστοποίηση της καθυστέρησης εισόδου είναι πολύ πιο σημαντική από τον χρόνο απόκρισης των pixel.

Γενικά, από τηλεοράσεις 60 Hz έως 120 Hz πραγματοποιείται πραγματική παρεμβολή πλαισίου.

Από τα 120 Hz έως 240 Hz, οι περισσότερες τηλεοράσεις εισάγουν απλά ένα μαύρο πλαίσιο.

Εάν ο χρόνος απόκρισης είναι σημαντικός, πάρτε ένα πλάσμα (αλλά προσέξτε με πιθανό έγκαυμα).