Υπάρχει διαφορά μεταξύ του Node.js και του διακομιστή JavaScript;


Απάντηση 1:
  1. Το Javascript είναι μια γλώσσα προγραμματισμού. Το Node.js δεν είναι γλώσσα προγραμματισμού. είναι διερμηνέας του κώδικα Javascript (λόγω του κινητήρα V8 του Google Chrome) στο λειτουργικό σύστημα που είναι εγκατεστημένο στον διακομιστή. Το Node.js δεν είναι απλώς διερμηνέας, διότι επεκτείνεται με βιβλιοθήκη libuv που επικεντρώνεται σε ασύγχρονα I / O.

NODE.JS TERMINOLOGY

Αποποίηση: Γράφω για την ανάπτυξη PHP