Υπάρχει διαφορά μεταξύ του στελέχους πωλήσεων και του ειδικού των πωλήσεων;


Απάντηση 1:

Ένας διευθυντής πωλήσεων είναι γενικά ο βασικός ρόλος στις πωλήσεις. Θα κάνετε τις περισσότερες από τις εργασίες grunt - κρύες κλήσεις / admin κ.λπ. - και είναι συνήθως ένας γενικός ρόλος.

Ο όρος «ειδικός πωλήσεων» είναι λίγο διφορούμενος, διότι μόλις αρχίσετε να εργάζεστε σε μια βιομηχανία, φυσικά θα γίνετε ειδικός σε αυτό.

Ένας ειδικός μπορεί να είναι κάποιος που είναι ειδικός σε ένα συγκεκριμένο / εξειδικευμένο προϊόν, π.χ. λογισμικό AI σχεδιασμένο για διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου.

Ελπίζω ότι βοηθάει