Υπάρχει διαφορά μεταξύ των προτάσεων «Είμαστε στη θάλασσα» και «Είμαστε στη θάλασσα»;


Απάντηση 1:

"Βρισκόμαστε στη θάλασσα" σημαίνει ότι είστε πολύ, πολύ υγρός, και ίσως πιθανό να πνιγεί.

Δεν αναγνωρίζω την έκφραση "Είμαστε στη θάλασσα".

"Είμαστε στην παραλία" αναφέρεται σε παράκτιες διακοπές ή ημερήσια εκδρομή.

"Είμαστε στη θάλασσα" σημαίνει ότι είσαι ασφαλής και στεγνός σε ένα πλοίο σε ανοιχτό νερό.

"Είμαστε όλοι στη θάλασσα" σημαίνει ότι είστε σε πλήρη σύγχυση, και δεν έχει καμία σχέση με το αλμυρό νερό.