Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη θεολογία και την απολογητική;


Απάντηση 1:

Για μένα δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Νομίζω ότι τα είδη των ερωτήσεων που τίθενται είναι λίγο διαφορετικά, αν και σίγουρα επικαλύπτονται.

Θα πρότεινα ότι υπάρχουν τέσσερις βασικοί τομείς στους οποίους θα μπορούσατε να σχεδιάσετε τις μικρές διακρίσεις - ίσως όμως να έχουν σημαντικές επιπτώσεις:

  1. Τύποι Γλωσσών Ερωτήσεων (βλέπε και ακροατήριο) (γλώσσα και γλώσσα) Κοινό (τόσο από την άποψη του πού βρίσκονται στη ζωή, την κατανόησή τους για τη Βίβλο και τη διερμηνεία των Βίβλων, όσο και τις συνολικές αξίες) Αιτιολόγηση (περιλαμβανομένων και αυτών που θεωρούνται ως αποδεικτικά στοιχεία)

Για να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένος:

Η θεολογία απευθύνεται κυρίως σε ηγέτες των εκκλησιών και μέλη. Η χριστιανική απολογία απευθύνεται σε ξένους και μέλη με κάποια έννοια. Αν και υποθέτω ότι θα μπορούσατε να πείτε και τα τρία.

Νομίζω ότι η απολογία έχει την τάση να είναι πιο ορθολογιστική. Τουλάχιστον αυτό είναι συνήθως. Αυτό αλλάζει μαζικά σε αυτή τη γενιά και προς το καλύτερο.

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τις τέχνες ως πηγή απολογητικών γνώσεων (μυθοπλασία, λογοτεχνία, ιστορία, παραβολή, ταινία, τραγούδι, ποίηση και τέχνη οποιουδήποτε τύπου).

Πιστεύω επίσης ότι είναι δυνατόν να είναι ένα άρθρο ή ένα βιβλίο, το οποίο είναι και τα δύο. Αισθάνομαι σαν boolean χειριστές ή ένα boolean διάγραμμα θα ήταν δύσκολο να σκιαγραφήσει με μια ακρίβεια. Αλλά ξανά θα ήθελα να εκφράσω αυτές τις τέσσερις διαφορές.


Απάντηση 2:

Ναι υπάρχει. Αυτή είναι μια σπουδαία ερώτηση, σας ευχαριστώ που τη ρωτήσατε! Πολλοί άνθρωποι είτε δεν καταλαβαίνουν ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των δύο, είτε, μπερδεύονται γι 'αυτούς.

Θεολογία: Μελετά τα χαρακτηριστικά, τις ικανότητες, το χαρακτήρα, την αποκάλυψη και τη φύση του Θεού.

* «Ο Θεός της χριστιανικής θεολογίας είναι ο Θεός του Ο.Τ., ο Πατέρας του Ιησού Χριστού, και ο λόγος είναι ο θεϊκός Λόγος που έγινε σάρκα στον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς, όπως μαρτυρείται στις Αγίες Γραφές, είναι η αποκάλυψη όλων των τρόπων του Θεού και λειτουργεί με την ανθρωπότητα. Η χριστιανική θεολογία, συνεπώς, δεν ασχολείται με ανθρώπινα λόγια και σκέψεις για έναν θεό, αλλά με όλους τους δημιουργικούς και αποταμιευτικούς τρόπους του Θεού και εργάζεται με την ανθρωπιά στον Ιησού Χριστό »(Bromiley, Geoffrey W., ed., The International Standard Encyclopedia Bible, Rev. Wm. Eerdmans, 1979-1988.) "*

* Υπουργεία Χριστιανικής Έρευνας

Απολογητική: Προασπίζει τη χριστιανική πίστη, το δόγμα και τη Βίβλο ενάντια στους κριτικούς και τους αντιπάλους της, αμυντικά και επίμονα.

1 Πέτρου 3:15 "Αλλά αγιάζετε τον Χριστό ως Κύριο στις καρδιές σας, πάντα έτοιμος να υπερασπιστείτε όλους όσους σας ζητούν να δώσετε λογαριασμό για την ελπίδα που υπάρχει μέσα σας, αλλά με ευγένεια και ευλάβεια".


Απάντηση 3:

Ναι υπάρχει. Αυτή είναι μια σπουδαία ερώτηση, σας ευχαριστώ που τη ρωτήσατε! Πολλοί άνθρωποι είτε δεν καταλαβαίνουν ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των δύο, είτε, μπερδεύονται γι 'αυτούς.

Θεολογία: Μελετά τα χαρακτηριστικά, τις ικανότητες, το χαρακτήρα, την αποκάλυψη και τη φύση του Θεού.

* «Ο Θεός της χριστιανικής θεολογίας είναι ο Θεός του Ο.Τ., ο Πατέρας του Ιησού Χριστού, και ο λόγος είναι ο θεϊκός Λόγος που έγινε σάρκα στον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς, όπως μαρτυρείται στις Αγίες Γραφές, είναι η αποκάλυψη όλων των τρόπων του Θεού και λειτουργεί με την ανθρωπότητα. Η χριστιανική θεολογία, συνεπώς, δεν ασχολείται με ανθρώπινα λόγια και σκέψεις για έναν θεό, αλλά με όλους τους δημιουργικούς και αποταμιευτικούς τρόπους του Θεού και εργάζεται με την ανθρωπιά στον Ιησού Χριστό »(Bromiley, Geoffrey W., ed., The International Standard Encyclopedia Bible, Rev. Wm. Eerdmans, 1979-1988.) "*

* Υπουργεία Χριστιανικής Έρευνας

Απολογητική: Προασπίζει τη χριστιανική πίστη, το δόγμα και τη Βίβλο ενάντια στους κριτικούς και τους αντιπάλους της, αμυντικά και επίμονα.

1 Πέτρου 3:15 "Αλλά αγιάζετε τον Χριστό ως Κύριο στις καρδιές σας, πάντα έτοιμος να υπερασπιστείτε όλους όσους σας ζητούν να δώσετε λογαριασμό για την ελπίδα που υπάρχει μέσα σας, αλλά με ευγένεια και ευλάβεια".