Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην εμπιστοσύνη, αλλά στην επαλήθευση, και όχι στην εμπιστοσύνη;


Απάντηση 1:

Δεν υπάρχει διαφορά καθώς και οι δύο δεν εμπιστεύονται.

Αν κάποιος πρέπει να επαληθεύσει, δεν έχουν εμπιστευτεί.

Ωστόσο, η εμπιστοσύνη αποκτάται μέσω επαληθευμένων εμπειριών.

Και η εμπιστοσύνη επαληθεύεται περαιτέρω αφού επανεξετάσει θετικές εμπειρίες. Η προθυμία εμπιστοσύνης με βάση την καλή εμπειρία του παρελθόντος αυξάνεται με τις συνεχιζόμενες περιπτώσεις.

Η «εμπιστοσύνη των τυφλών» δεν είναι εμπιστοσύνη, είναι μόνο η ελπίδα ότι όλα θα λειτουργήσουν για το καλύτερο, επειδή δεν υπάρχει άλλη επιλογή.