Υπάρχει μια σαφής διαφορά μεταξύ της μεταφυσικής και της πνευματικότητας;


Απάντηση 1:

Η μεταφυσική για μένα ήταν μια «trans-rationalality» που έβγαλε την προσωπική μου φιλοσοφική αναζήτηση πέρα ​​από την πραγματικότητα σε έναν κόσμο βασισμένο σε ιδέες και όχι σε γεγονότα. Τελικά έβλεπα στον καθρέφτη μου και παραδέχθηκα ότι όταν το πτώμα μου εμφανίστηκε θα έχω δώσει την ίδια ζωή που ήταν για μένα - αλλά όχι περισσότερο. Ακόμα κι αν μπορώ να ζήσω πέρα ​​από αυτό, θα έρθει τελικά τελικά κάποια στιγμή. Η μεταφυσική είναι απλώς αναβλητικότητα. Εμπόριο ταπεινότητα για ελπίδα και έχουμε πνευματικότητα ...


Απάντηση 2:

Η μεταφυσική είναι ουσιαστικά ένας κλάδος της φιλοσοφίας Westren που ασχολείται με τη φύση του μυαλού και της ύλης, της δυνατότητας και της πραγματικότητας και της ουσίας και των χαρακτηριστικών κλπ. Αυτή είναι όλη η θεωρητική συζήτηση που μπορεί ή δεν μπορεί να έχει μεγάλη αξία στην εξεύρεση της Αλήθειας όλων των αληθειών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βοήθησε τις φυσικές επιστήμες συμπεριλαμβανομένων των μαθηματικών στη Δύση.

Η πνευματικότητα έχει παρόμοιες έννοιες νωρίτερα στον κόσμο του Westren, όπως η συνομιλία με τους νεκρούς κλπ. Αλλά τώρα ακόμα και στη Δύση είναι σε μεγάλο βαθμό διαφωνημένη - τώρα σημαίνει σε όλο τον κόσμο: το Πνεύμα ή η εμψυχωτική αρχή σε όλα τα Όντα και " "ονομάζεται πραγματική πνευματικότητα - όχι θεωρητική γνώση για την αρχή της πραγματικής ζωής.


Απάντηση 3:

Η μεταφυσική είναι ουσιαστικά ένας κλάδος της φιλοσοφίας Westren που ασχολείται με τη φύση του μυαλού και της ύλης, της δυνατότητας και της πραγματικότητας και της ουσίας και των χαρακτηριστικών κλπ. Αυτή είναι όλη η θεωρητική συζήτηση που μπορεί ή δεν μπορεί να έχει μεγάλη αξία στην εξεύρεση της Αλήθειας όλων των αληθειών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βοήθησε τις φυσικές επιστήμες συμπεριλαμβανομένων των μαθηματικών στη Δύση.

Η πνευματικότητα έχει παρόμοιες έννοιες νωρίτερα στον κόσμο του Westren, όπως η συνομιλία με τους νεκρούς κλπ. Αλλά τώρα ακόμα και στη Δύση είναι σε μεγάλο βαθμό διαφωνημένη - τώρα σημαίνει σε όλο τον κόσμο: το Πνεύμα ή η εμψυχωτική αρχή σε όλα τα Όντα και " "ονομάζεται πραγματική πνευματικότητα - όχι θεωρητική γνώση για την αρχή της πραγματικής ζωής.


Απάντηση 4:

Η μεταφυσική είναι ουσιαστικά ένας κλάδος της φιλοσοφίας Westren που ασχολείται με τη φύση του μυαλού και της ύλης, της δυνατότητας και της πραγματικότητας και της ουσίας και των χαρακτηριστικών κλπ. Αυτή είναι όλη η θεωρητική συζήτηση που μπορεί ή δεν μπορεί να έχει μεγάλη αξία στην εξεύρεση της Αλήθειας όλων των αληθειών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βοήθησε τις φυσικές επιστήμες συμπεριλαμβανομένων των μαθηματικών στη Δύση.

Η πνευματικότητα έχει παρόμοιες έννοιες νωρίτερα στον κόσμο του Westren, όπως η συνομιλία με τους νεκρούς κλπ. Αλλά τώρα ακόμα και στη Δύση είναι σε μεγάλο βαθμό διαφωνημένη - τώρα σημαίνει σε όλο τον κόσμο: το Πνεύμα ή η εμψυχωτική αρχή σε όλα τα Όντα και " "ονομάζεται πραγματική πνευματικότητα - όχι θεωρητική γνώση για την αρχή της πραγματικής ζωής.


Απάντηση 5:

Η μεταφυσική είναι ουσιαστικά ένας κλάδος της φιλοσοφίας Westren που ασχολείται με τη φύση του μυαλού και της ύλης, της δυνατότητας και της πραγματικότητας και της ουσίας και των χαρακτηριστικών κλπ. Αυτή είναι όλη η θεωρητική συζήτηση που μπορεί ή δεν μπορεί να έχει μεγάλη αξία στην εξεύρεση της Αλήθειας όλων των αληθειών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βοήθησε τις φυσικές επιστήμες συμπεριλαμβανομένων των μαθηματικών στη Δύση.

Η πνευματικότητα έχει παρόμοιες έννοιες νωρίτερα στον κόσμο του Westren, όπως η συνομιλία με τους νεκρούς κλπ. Αλλά τώρα ακόμα και στη Δύση είναι σε μεγάλο βαθμό διαφωνημένη - τώρα σημαίνει σε όλο τον κόσμο: το Πνεύμα ή η εμψυχωτική αρχή σε όλα τα Όντα και " "ονομάζεται πραγματική πνευματικότητα - όχι θεωρητική γνώση για την αρχή της πραγματικής ζωής.


Απάντηση 6:

Η μεταφυσική είναι ουσιαστικά ένας κλάδος της φιλοσοφίας Westren που ασχολείται με τη φύση του μυαλού και της ύλης, της δυνατότητας και της πραγματικότητας και της ουσίας και των χαρακτηριστικών κλπ. Αυτή είναι όλη η θεωρητική συζήτηση που μπορεί ή δεν μπορεί να έχει μεγάλη αξία στην εξεύρεση της Αλήθειας όλων των αληθειών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βοήθησε τις φυσικές επιστήμες συμπεριλαμβανομένων των μαθηματικών στη Δύση.

Η πνευματικότητα έχει παρόμοιες έννοιες νωρίτερα στον κόσμο του Westren, όπως η συνομιλία με τους νεκρούς κλπ. Αλλά τώρα ακόμα και στη Δύση είναι σε μεγάλο βαθμό διαφωνημένη - τώρα σημαίνει σε όλο τον κόσμο: το Πνεύμα ή η εμψυχωτική αρχή σε όλα τα Όντα και " "ονομάζεται πραγματική πνευματικότητα - όχι θεωρητική γνώση για την αρχή της πραγματικής ζωής.


Απάντηση 7:

Η μεταφυσική είναι ουσιαστικά ένας κλάδος της φιλοσοφίας Westren που ασχολείται με τη φύση του μυαλού και της ύλης, της δυνατότητας και της πραγματικότητας και της ουσίας και των χαρακτηριστικών κλπ. Αυτή είναι όλη η θεωρητική συζήτηση που μπορεί ή δεν μπορεί να έχει μεγάλη αξία στην εξεύρεση της Αλήθειας όλων των αληθειών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βοήθησε τις φυσικές επιστήμες συμπεριλαμβανομένων των μαθηματικών στη Δύση.

Η πνευματικότητα έχει παρόμοιες έννοιες νωρίτερα στον κόσμο του Westren, όπως η συνομιλία με τους νεκρούς κλπ. Αλλά τώρα ακόμα και στη Δύση είναι σε μεγάλο βαθμό διαφωνημένη - τώρα σημαίνει σε όλο τον κόσμο: το Πνεύμα ή η εμψυχωτική αρχή σε όλα τα Όντα και " "ονομάζεται πραγματική πνευματικότητα - όχι θεωρητική γνώση για την αρχή της πραγματικής ζωής.


Απάντηση 8:

Η μεταφυσική είναι ουσιαστικά ένας κλάδος της φιλοσοφίας Westren που ασχολείται με τη φύση του μυαλού και της ύλης, της δυνατότητας και της πραγματικότητας και της ουσίας και των χαρακτηριστικών κλπ. Αυτή είναι όλη η θεωρητική συζήτηση που μπορεί ή δεν μπορεί να έχει μεγάλη αξία στην εξεύρεση της Αλήθειας όλων των αληθειών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βοήθησε τις φυσικές επιστήμες συμπεριλαμβανομένων των μαθηματικών στη Δύση.

Η πνευματικότητα έχει παρόμοιες έννοιες νωρίτερα στον κόσμο του Westren, όπως η συνομιλία με τους νεκρούς κλπ. Αλλά τώρα ακόμα και στη Δύση είναι σε μεγάλο βαθμό διαφωνημένη - τώρα σημαίνει σε όλο τον κόσμο: το Πνεύμα ή η εμψυχωτική αρχή σε όλα τα Όντα και " "ονομάζεται πραγματική πνευματικότητα - όχι θεωρητική γνώση για την αρχή της πραγματικής ζωής.


Απάντηση 9:

Η μεταφυσική είναι ουσιαστικά ένας κλάδος της φιλοσοφίας Westren που ασχολείται με τη φύση του μυαλού και της ύλης, της δυνατότητας και της πραγματικότητας και της ουσίας και των χαρακτηριστικών κλπ. Αυτή είναι όλη η θεωρητική συζήτηση που μπορεί ή δεν μπορεί να έχει μεγάλη αξία στην εξεύρεση της Αλήθειας όλων των αληθειών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βοήθησε τις φυσικές επιστήμες συμπεριλαμβανομένων των μαθηματικών στη Δύση.

Η πνευματικότητα έχει παρόμοιες έννοιες νωρίτερα στον κόσμο του Westren, όπως η συνομιλία με τους νεκρούς κλπ. Αλλά τώρα ακόμα και στη Δύση είναι σε μεγάλο βαθμό διαφωνημένη - τώρα σημαίνει σε όλο τον κόσμο: το Πνεύμα ή η εμψυχωτική αρχή σε όλα τα Όντα και " "ονομάζεται πραγματική πνευματικότητα - όχι θεωρητική γνώση για την αρχή της πραγματικής ζωής.


Απάντηση 10:

Η μεταφυσική είναι ουσιαστικά ένας κλάδος της φιλοσοφίας Westren που ασχολείται με τη φύση του μυαλού και της ύλης, της δυνατότητας και της πραγματικότητας και της ουσίας και των χαρακτηριστικών κλπ. Αυτή είναι όλη η θεωρητική συζήτηση που μπορεί ή δεν μπορεί να έχει μεγάλη αξία στην εξεύρεση της Αλήθειας όλων των αληθειών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βοήθησε τις φυσικές επιστήμες συμπεριλαμβανομένων των μαθηματικών στη Δύση.

Η πνευματικότητα έχει παρόμοιες έννοιες νωρίτερα στον κόσμο του Westren, όπως η συνομιλία με τους νεκρούς κλπ. Αλλά τώρα ακόμα και στη Δύση είναι σε μεγάλο βαθμό διαφωνημένη - τώρα σημαίνει σε όλο τον κόσμο: το Πνεύμα ή η εμψυχωτική αρχή σε όλα τα Όντα και " "ονομάζεται πραγματική πνευματικότητα - όχι θεωρητική γνώση για την αρχή της πραγματικής ζωής.


Απάντηση 11:

Η μεταφυσική είναι ουσιαστικά ένας κλάδος της φιλοσοφίας Westren που ασχολείται με τη φύση του μυαλού και της ύλης, της δυνατότητας και της πραγματικότητας και της ουσίας και των χαρακτηριστικών κλπ. Αυτή είναι όλη η θεωρητική συζήτηση που μπορεί ή δεν μπορεί να έχει μεγάλη αξία στην εξεύρεση της Αλήθειας όλων των αληθειών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βοήθησε τις φυσικές επιστήμες συμπεριλαμβανομένων των μαθηματικών στη Δύση.

Η πνευματικότητα έχει παρόμοιες έννοιες νωρίτερα στον κόσμο του Westren, όπως η συνομιλία με τους νεκρούς κλπ. Αλλά τώρα ακόμα και στη Δύση είναι σε μεγάλο βαθμό διαφωνημένη - τώρα σημαίνει σε όλο τον κόσμο: το Πνεύμα ή η εμψυχωτική αρχή σε όλα τα Όντα και " "ονομάζεται πραγματική πνευματικότητα - όχι θεωρητική γνώση για την αρχή της πραγματικής ζωής.


Απάντηση 12:

Η μεταφυσική είναι ουσιαστικά ένας κλάδος της φιλοσοφίας Westren που ασχολείται με τη φύση του μυαλού και της ύλης, της δυνατότητας και της πραγματικότητας και της ουσίας και των χαρακτηριστικών κλπ. Αυτή είναι όλη η θεωρητική συζήτηση που μπορεί ή δεν μπορεί να έχει μεγάλη αξία στην εξεύρεση της Αλήθειας όλων των αληθειών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βοήθησε τις φυσικές επιστήμες συμπεριλαμβανομένων των μαθηματικών στη Δύση.

Η πνευματικότητα έχει παρόμοιες έννοιες νωρίτερα στον κόσμο του Westren, όπως η συνομιλία με τους νεκρούς κλπ. Αλλά τώρα ακόμα και στη Δύση είναι σε μεγάλο βαθμό διαφωνημένη - τώρα σημαίνει σε όλο τον κόσμο: το Πνεύμα ή η εμψυχωτική αρχή σε όλα τα Όντα και " "ονομάζεται πραγματική πνευματικότητα - όχι θεωρητική γνώση για την αρχή της πραγματικής ζωής.


Απάντηση 13:

Η μεταφυσική είναι ουσιαστικά ένας κλάδος της φιλοσοφίας Westren που ασχολείται με τη φύση του μυαλού και της ύλης, της δυνατότητας και της πραγματικότητας και της ουσίας και των χαρακτηριστικών κλπ. Αυτή είναι όλη η θεωρητική συζήτηση που μπορεί ή δεν μπορεί να έχει μεγάλη αξία στην εξεύρεση της Αλήθειας όλων των αληθειών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βοήθησε τις φυσικές επιστήμες συμπεριλαμβανομένων των μαθηματικών στη Δύση.

Η πνευματικότητα έχει παρόμοιες έννοιες νωρίτερα στον κόσμο του Westren, όπως η συνομιλία με τους νεκρούς κλπ. Αλλά τώρα ακόμα και στη Δύση είναι σε μεγάλο βαθμό διαφωνημένη - τώρα σημαίνει σε όλο τον κόσμο: το Πνεύμα ή η εμψυχωτική αρχή σε όλα τα Όντα και " "ονομάζεται πραγματική πνευματικότητα - όχι θεωρητική γνώση για την αρχή της πραγματικής ζωής.


Απάντηση 14:

Η μεταφυσική είναι ουσιαστικά ένας κλάδος της φιλοσοφίας Westren που ασχολείται με τη φύση του μυαλού και της ύλης, της δυνατότητας και της πραγματικότητας και της ουσίας και των χαρακτηριστικών κλπ. Αυτή είναι όλη η θεωρητική συζήτηση που μπορεί ή δεν μπορεί να έχει μεγάλη αξία στην εξεύρεση της Αλήθειας όλων των αληθειών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βοήθησε τις φυσικές επιστήμες συμπεριλαμβανομένων των μαθηματικών στη Δύση.

Η πνευματικότητα έχει παρόμοιες έννοιες νωρίτερα στον κόσμο του Westren, όπως η συνομιλία με τους νεκρούς κλπ. Αλλά τώρα ακόμα και στη Δύση είναι σε μεγάλο βαθμό διαφωνημένη - τώρα σημαίνει σε όλο τον κόσμο: το Πνεύμα ή η εμψυχωτική αρχή σε όλα τα Όντα και " "ονομάζεται πραγματική πνευματικότητα - όχι θεωρητική γνώση για την αρχή της πραγματικής ζωής.