Υπάρχει φωνητική / γλωσσική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών;


Απάντηση 1:

Πολλά θηλυκά ονόματα καταλήγουν σε ένα φωνήεν (Catherine, Jessica, Amy) ενώ τα περισσότερα αρσενικά ονόματα δεν (James, Matthew, Alex, κλπ.). Αυτό είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο σε ζεύγη όπου τα αρσενικά και τα θηλυκά ονόματα είναι παρόμοια (π.χ. Michael / Michelle, Brian / Brianna, Eric / Erica, Alexander / Αλεξάνδρα)

Υπάρχουν προφανώς ορισμένες εξαιρέσεις σε αυτό: την Ελισάβετ, τον Joshua, κλπ.