Υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ του "μη επιστροφής", "μη επιστροφής" και "μη επιστροφής";


Απάντηση 1:

"Δεν επιστρέφω" είναι για το άσκοπο της λύπης: δεν μπορείτε να επιστρέψετε και να διορθώσετε το παρελθόν.

"Δεν επιστρέφει" είναι περισσότερο για το μέλλον: έχετε λάβει μια απόφαση, ίσως μια επικίνδυνη, και τώρα πρέπει να πάτε μπροστά και να ασχοληθεί με τις συνέπειες από αυτό που έχετε δημιουργήσει, να το δείτε.

"Δεν υπάρχει τρόπος πίσω" υποδηλώνει ότι έχετε χαθεί, συνήθως μεταφορικά. Παρόμοια με το "όχι πίσω".

Όλοι τους πρόκειται να προχωρήσουν και να μην μείνουν στο παρελθόν, με μικρές διαφορές στην έμφαση.