Υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ ενός πτυχίου πολιτικού μηχανικού και ενός πτυχίου στην τεχνολογία πολιτικών μηχανικών;


Απάντηση 1:

Το πρόγραμμα σπουδών της τεχνολογίας πολιτικών μηχανικών βγήκε λίγα χρόνια μετά την έναρξη της εργασίας μου πτυχίο πολιτικού μηχανικού. Αλλά όσο μπορώ να πω ότι η μεγαλύτερη διαφορά είναι ότι όπου το πτυχίο της πολιτικού μηχανικού αφιερώνει περισσότερο χρόνο στη θεωρία και να μάθει να εφαρμόζει τις βασικές αρχές της μηχανικής και των μαθηματικών ενώ ένα πτυχίο τεχνολογίας πολιτικού μηχανικού έχει σχεδιαστεί για να διδάξει τις πρακτικές εφαρμογές της πολιτικού μηχανικού μέσω της εκμάθησης των αρχών και της μεγαλύτερης συμμετοχής στο έργο. Μετά την αποφοίτησή τους, οι πολιτικοί μηχανικοί αναπτύσσουν σχέδια και χρονοδιαγράμματα για την εργασία με τη βοήθεια τεχνικών, ενώ οι τεχνολόγοι των πολιτικών μηχανικών ασχολούνται περισσότερο με τον έλεγχο και την επίβλεψη του έργου.


Απάντηση 2:

Ευχαριστώ για τον Joseph A2A. Τώρα μια μέρα, υπάρχει τεράστιος αριθμός μαθημάτων για να διαλέξετε, καθώς θέλουμε να εξειδικεύσουμε σε όλα τα μεγάλα σε μικρά θέματα.

Από την εμπειρία, παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν Πανεπιστήμια ή εκπαιδευτικά ιδρύματα που αναπτύσσουν μαθήματα βασισμένα σε ορισμένους συνδυασμούς θεμάτων ανάλογα με τις τρέχουσες ή φουτουριστικές ανάγκες για ανάπτυξη.

Δεν είναι εύκολο να κατανοήσουμε τη διαφορά ανάμεσα σε δύο μαθήματα απλά κοιτάζοντας τα ονόματά τους. Όπως αναφέρατε, με το όνομα είναι και τα δύο μαθήματα διπλωμάτων και μοιάζουν παρόμοια. Ωστόσο, πρέπει να πάτε στις λεπτομέρειες και να ελέγξετε τη λίστα με τα θέματα για να κατανοήσετε τη διαφορά μεταξύ των δύο.

Ελπίζω ότι αυτό θα σας βοηθήσει.