Υπάρχει διαφορά μεταξύ του AIR-SAP2602-x-K9 και του AIR-CAP2602-x-K9;


Απάντηση 1:

CAP: Το AP χρειάζεται τον ελεγκτή WLAN, διακόπτει το δίκτυο σύμφωνα με τον ελεγκτή.

SAP: τα αυτόνομα AP, συνδέουν το δίκτυο σύμφωνα με το διακόπτη.

Έτσι, το AIR-SAP2602-x-K9 είναι ένα αυτόνομο AP, ενώ το AIR-CAP2602-x-K9 χρειάζεται ασύρματο contorller.

Μπορείτε να διαβάσετε αυτήν την εικόνα για να μάθετε τι σημαίνουν τα ονόματα των μοντέλων.

πηγή εικόνας: Επισκόπηση της ασύρματης οικογένειας της Cisco