Υπάρχει διαφορά μεταξύ ενός λογαριασμού επενδύσεων και ενός λογαριασμού Demat, ιδιαίτερα στην Citibank;


Απάντηση 1:

Ο λογαριασμός DEMAT συνδέεται με τον λογαριασμό σας στο χρηματιστήριο, όπου οι μετοχές / μετοχές που αγοράσατε παραδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή. Κατά την παλιά εποχή, τα πιστοποιητικά μετοχών που χρησιμοποιήθηκαν για να παραδοθούν στους αγοραστές είναι σε φυσική μορφή (η μορφή του χαρτιού είναι σημαντική) και τώρα παραδίδεται σε απωθητική μορφή και επομένως ονομάζεται DEMAT. Με απλά λόγια, η τεχνολογία έχει άυλες μετοχές