Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο "爾" και το "汝" (και τα δύο σημαίνει "εσύ") στα κλασσικά κινέζικα (文言文);


Απάντηση 1:

Φαίνεται ότι μια διαφορά μπορεί να αποδοθεί στη γραμματική περίπτωση της αντωνυμίας. Ναι, γραμματικές περιπτώσεις, το πράγμα που σας μπερδεύει το κεφάλι με όλα τα "der, des, dem, den", αν έχετε σπουδάσει Γερμανικά. Αν δεν έχετε, σκεφτείτε "εγώ, εγώ μου"? όλοι σημαίνουν "εγώ", αλλά μειώνονται λόγω των λειτουργιών τους στην πρόταση (το θέμα ή ο κάτοχος ή το αντικείμενο).

Τώρα, μπορεί να σας αρέσει αυτή η δήλωση. Δεν είναι η κινεζική τυπική αναλυτική γλώσσα;

Ο Bernhard Karlgren, ένας Σουηδός συνεργάτης, επεσήμανε για πρώτη φορά το 1920 ότι η πιθανότητα της διαφοράς χρήσης του 爾 και 汝 θα μπορούσε να οφείλεται στην κλιμακωτή φύση των παλαιών κινέζων. Μόλις είδα αυτή τη δήλωση και ήταν τόσο συναρπασμένος που έσκαψα σε αυτό λίγο περισσότερο. Ο Li [1] διεξήγαγε μια στατιστική σύγκριση το 2016 σχετικά με την εμφάνιση της αντωνυμίας και τη λειτουργία της από παλιά κινεζικά κείμενα και το αποτέλεσμα είναι αυτό *:

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

138 169 26 95

Ru 182 19 39 77

Δεδομένου ότι στο αρχικό άρθρο δεν φαίνεται να έχει διεξαγάγει στατιστική ανάλυση, έκανα σίγουρο ότι δεν πρόκειται για «στατιστικό σφάλμα» και ότι η p-τιμή του τεστ ήταν 2.2e-16, τόσο αρκετά στερεά στατιστικά στοιχεία εδώ. Is χρησιμοποιείται πολύ περισσότερο για γενετικές περιπτώσεις και 汝 χρησιμοποιείται περισσότερο σε ονομαστικές περιπτώσεις (και οι δύο σχετικά λόγια, αν και).

Ο Li επίσης επισημαίνει ότι ο Er είναι συχνά αντιληπτός σε μια αντίθετη πρόταση όπως το "Er αγαπά τα πρόβατά του, μου αρέσει η εθιμοτυπία του".

[1] www.macrothink.org/journal/index.php/ijl/article/download/.../pdf2

* Καταρτίστηκε ο πίνακας από τους πίνακες 8 και 9 του [1]


Απάντηση 2:
  • Αντιπροσωπεύουν ένα διαφορετικό επίπεδο σεβασμού. 爾 είναι συνήθως για τους ηλικιωμένους να καλέσουν τη νεότερη γενιά. Αλλά αν είναι συνηθισμένο στους συνομηλίκους του, αυτό ακούγεται αλαζονικό και παράλογο. Ωστόσο, το 汝 χρησιμοποιείται συνηθέστερα χωρίς ιδιαίτερο σεβασμό στην ηλικία ή την ευγένεια των ομιλητών. Έτσι, μερικές φορές, είναι λιγότερο τυπική από 爾.

Για παράδειγμα, το πανεπιστήμιο μου έχει σχολικό ύμνο. Υπάρχει μια πρόταση πηγαίνει,

"Μπορείτε (ακούστε) αυτό (σοφός)."

Η πρόταση σημαίνει

「Είναι σοφό να σε ακούτε αυτό.」 (Δεν πρόκειται για επίσημη μετάφραση.)

Λόγω της χρήσης του, αυτή η πρόταση θεωρείται ως η καλύτερη επιθυμία των ηλικιωμένων. Εάν αντικαταστήσετε with με 汝 εδώ, θα χάσετε τον τόνο εδώ.

  • Κάποια εξαίρεση εδώ είναι στη φράση 「爾 汝 之交」. Η φράση σημαίνει μια πολύ στενή σχέση, αρκετά κοντά για να ξεχνάμε τη διαφορά στην ιεραρχία και την ηλικία και να ανεχτούμε οποιαδήποτε αδιαμφισβήτητη κλήση. 「爾 汝」 μπορεί έτσι να αναφέρεται σε κάποιον σεβασμό στην ιεραρχία κάποιες φορές.

Για παράδειγμα, ένα ποίημα που ονομάζεται "氓" στο Classic of Poetry ("詩經") πηγαίνει,

"Erboer, δεν υπάρχει καμία ευθύνη για το σώμα. Εδώ έρχεται το αυτοκίνητο και δωροδοκώ".

Η αγγλική μετάφραση:

"Αναρωτιόσασταν το άχυρο. 'Τίποτα δεν είναι λάθος.' απάντησαν. (Jennings, W., σελ. 84, 1891). [2]

Εδώ, ل χρησιμοποιήθηκε από μια γυναίκα για να καλέσει τον εραστή της, δείχνοντας τη στενή σχέση τους.

  • Επίσης, 爾 έχει περισσότερες έννοιες από 汝. Μπορεί να σημαίνει «αυτά ή αυτά» ή «έτσι» σε άλλες περιπτώσεις. Μπορεί επίσης να είναι απλά ένα σημάδι θαυμασμού χωρίς πραγματικό νόημα ή να εμφανίζεται σε μια μεταφρασμένη λέξη όπως το όνομα του έθνους και κλπ. Για να σηματοδοτήσει την προφορά. Ωστόσο, το 汝 δεν έχει άλλο νόημα εκτός από το "εσείς" που περιμένετε σε κάποιο όνομα ή τόπο. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτό: Αγγλική μετάφραση του "尔" | Collins Κινέζικο-Αγγλικό Λεξικό.

Υποσημειώσεις

[1] Λογότυπο Πανεπιστημίου Zhejiang, τραγούδι και κλπ.

[2] Ο βασιλιάς των Shi Η παλαιά ποίηση Κλασικό των κινεζικών: Jennings, William: Δωρεάν Λήψη και ροή: Αρχείο Internet


Απάντηση 3:
  • Αντιπροσωπεύουν ένα διαφορετικό επίπεδο σεβασμού. 爾 είναι συνήθως για τους ηλικιωμένους να καλέσουν τη νεότερη γενιά. Αλλά αν είναι συνηθισμένο στους συνομηλίκους του, αυτό ακούγεται αλαζονικό και παράλογο. Ωστόσο, το 汝 χρησιμοποιείται συνηθέστερα χωρίς ιδιαίτερο σεβασμό στην ηλικία ή την ευγένεια των ομιλητών. Έτσι, μερικές φορές, είναι λιγότερο τυπική από 爾.

Για παράδειγμα, το πανεπιστήμιο μου έχει σχολικό ύμνο. Υπάρχει μια πρόταση πηγαίνει,

"Μπορείτε (ακούστε) αυτό (σοφός)."

Η πρόταση σημαίνει

「Είναι σοφό να σε ακούτε αυτό.」 (Δεν πρόκειται για επίσημη μετάφραση.)

Λόγω της χρήσης του, αυτή η πρόταση θεωρείται ως η καλύτερη επιθυμία των ηλικιωμένων. Εάν αντικαταστήσετε with με 汝 εδώ, θα χάσετε τον τόνο εδώ.

  • Κάποια εξαίρεση εδώ είναι στη φράση 「爾 汝 之交」. Η φράση σημαίνει μια πολύ στενή σχέση, αρκετά κοντά για να ξεχνάμε τη διαφορά στην ιεραρχία και την ηλικία και να ανεχτούμε οποιαδήποτε αδιαμφισβήτητη κλήση. 「爾 汝」 μπορεί έτσι να αναφέρεται σε κάποιον σεβασμό στην ιεραρχία κάποιες φορές.

Για παράδειγμα, ένα ποίημα που ονομάζεται "氓" στο Classic of Poetry ("詩經") πηγαίνει,

"Erboer, δεν υπάρχει καμία ευθύνη για το σώμα. Εδώ έρχεται το αυτοκίνητο και δωροδοκώ".

Η αγγλική μετάφραση:

"Αναρωτιόσασταν το άχυρο. 'Τίποτα δεν είναι λάθος.' απάντησαν. (Jennings, W., σελ. 84, 1891). [2]

Εδώ, ل χρησιμοποιήθηκε από μια γυναίκα για να καλέσει τον εραστή της, δείχνοντας τη στενή σχέση τους.

  • Επίσης, 爾 έχει περισσότερες έννοιες από 汝. Μπορεί να σημαίνει «αυτά ή αυτά» ή «έτσι» σε άλλες περιπτώσεις. Μπορεί επίσης να είναι απλά ένα σημάδι θαυμασμού χωρίς πραγματικό νόημα ή να εμφανίζεται σε μια μεταφρασμένη λέξη όπως το όνομα του έθνους και κλπ. Για να σηματοδοτήσει την προφορά. Ωστόσο, το 汝 δεν έχει άλλο νόημα εκτός από το "εσείς" που περιμένετε σε κάποιο όνομα ή τόπο. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτό: Αγγλική μετάφραση του "尔" | Collins Κινέζικο-Αγγλικό Λεξικό.

Υποσημειώσεις

[1] Λογότυπο Πανεπιστημίου Zhejiang, τραγούδι και κλπ.

[2] Ο βασιλιάς των Shi Η παλαιά ποίηση Κλασικό των κινεζικών: Jennings, William: Δωρεάν Λήψη και ροή: Αρχείο Internet


Απάντηση 4:
  • Αντιπροσωπεύουν ένα διαφορετικό επίπεδο σεβασμού. 爾 είναι συνήθως για τους ηλικιωμένους να καλέσουν τη νεότερη γενιά. Αλλά αν είναι συνηθισμένο στους συνομηλίκους του, αυτό ακούγεται αλαζονικό και παράλογο. Ωστόσο, το 汝 χρησιμοποιείται συνηθέστερα χωρίς ιδιαίτερο σεβασμό στην ηλικία ή την ευγένεια των ομιλητών. Έτσι, μερικές φορές, είναι λιγότερο τυπική από 爾.

Για παράδειγμα, το πανεπιστήμιο μου έχει σχολικό ύμνο. Υπάρχει μια πρόταση πηγαίνει,

"Μπορείτε (ακούστε) αυτό (σοφός)."

Η πρόταση σημαίνει

「Είναι σοφό να σε ακούτε αυτό.」 (Δεν πρόκειται για επίσημη μετάφραση.)

Λόγω της χρήσης του, αυτή η πρόταση θεωρείται ως η καλύτερη επιθυμία των ηλικιωμένων. Εάν αντικαταστήσετε with με 汝 εδώ, θα χάσετε τον τόνο εδώ.

  • Κάποια εξαίρεση εδώ είναι στη φράση 「爾 汝 之交」. Η φράση σημαίνει μια πολύ στενή σχέση, αρκετά κοντά για να ξεχνάμε τη διαφορά στην ιεραρχία και την ηλικία και να ανεχτούμε οποιαδήποτε αδιαμφισβήτητη κλήση. 「爾 汝」 μπορεί έτσι να αναφέρεται σε κάποιον σεβασμό στην ιεραρχία κάποιες φορές.

Για παράδειγμα, ένα ποίημα που ονομάζεται "氓" στο Classic of Poetry ("詩經") πηγαίνει,

"Erboer, δεν υπάρχει καμία ευθύνη για το σώμα. Εδώ έρχεται το αυτοκίνητο και δωροδοκώ".

Η αγγλική μετάφραση:

"Αναρωτιόσασταν το άχυρο. 'Τίποτα δεν είναι λάθος.' απάντησαν. (Jennings, W., σελ. 84, 1891). [2]

Εδώ, ل χρησιμοποιήθηκε από μια γυναίκα για να καλέσει τον εραστή της, δείχνοντας τη στενή σχέση τους.

  • Επίσης, 爾 έχει περισσότερες έννοιες από 汝. Μπορεί να σημαίνει «αυτά ή αυτά» ή «έτσι» σε άλλες περιπτώσεις. Μπορεί επίσης να είναι απλά ένα σημάδι θαυμασμού χωρίς πραγματικό νόημα ή να εμφανίζεται σε μια μεταφρασμένη λέξη όπως το όνομα του έθνους και κλπ. Για να σηματοδοτήσει την προφορά. Ωστόσο, το 汝 δεν έχει άλλο νόημα εκτός από το "εσείς" που περιμένετε σε κάποιο όνομα ή τόπο. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτό: Αγγλική μετάφραση του "尔" | Collins Κινέζικο-Αγγλικό Λεξικό.

Υποσημειώσεις

[1] Λογότυπο Πανεπιστημίου Zhejiang, τραγούδι και κλπ.

[2] Ο βασιλιάς των Shi Η παλαιά ποίηση Κλασικό των κινεζικών: Jennings, William: Δωρεάν Λήψη και ροή: Αρχείο Internet