Υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ του CFD και του ANSYS;


Απάντηση 1:

Το ANSYS είναι το όνομα του πακέτου λογισμικού, στο οποίο το ANSYS Fluent είναι ένα υπο-Λογισμικό.

CFD Υποστηρίζει "Υπολογιστική Fluid Dynamics", Αυτό το θέμα καλύπτει την εφαρμογή διαφόρων αριθμητικών μεθόδων για την επίλυση διαφόρων σύνθετων προβλημάτων χρησιμοποιώντας Αλγορίθμους.

Στο ANSYS Fluent, η λύση επιλύεται με βάση τις αρχές των αριθμητικών μεθόδων, των εξισώσεων που διέπουν, των αλγορίθμων κλπ. Αντίθετα, μπορείτε να πείτε ότι το ANSYS Fluent είναι μια εφαρμογή που είναι ένα λογισμικό εφαρμογών CFD. Καθώς τα προβλήματα CFD χρειάζονται πολύ χρόνο (χρόνια) για να λυθούν με υπολογισμούς χεριών.