Υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ των άμεσων ξένων επενδύσεων και του «Make In India»;


Απάντηση 1:

Κάνετε στην Ινδία

'Κάνε στην Ινδία'

κατασκευής διανομέα

οικονομικό μετασχηματισμό

εξαλείφοντας τους περιττούς νόμους και κανονισμούς

γραφειοκρατικές διαδικασίες ευκολότερες και συντομότερες

Κάνετε στην Ινδία

μεγαλύτερη διαφάνεια

αποκριτικός

υπεύθυνος

, Κατασκευή

Βιομηχανία Άμυνας

Σιδηρόδρομοι

Δρόμοι και αυτοκινητόδρομοι

ΚΑΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ

Αμεσες ξένες επενδύσεις

ΑΞΕ

Foregin

Νόμος περί διαχείρισης συναλλάγματος (FEMA)

υπερπόντια εταιρικά όργανα (OCB

UNCTAD