Υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ Host και Server;


Απάντηση 1:

Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καμία διαφορά, αυτές είναι μόνο οι τελικές συσκευές. Και οι δύο έχουν MAC και διεύθυνση IP. Ο κεντρικός υπολογιστής μπορεί να είναι διακομιστής ή πελάτης ή και τα δύο ταυτόχρονα.

Σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ένας κεντρικός υπολογιστής μπορεί να λειτουργεί ως διακομιστής (δηλαδή παρέχει υπηρεσία στο δίκτυο) ή μπορεί να ενεργεί ως πελάτης (δηλ. Ζητά και λαμβάνει συγκεκριμένες υπηρεσίες από άλλους κεντρικούς υπολογιστές στο δίκτυο)