Υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ πλαστικών και ανελαστικών υλικών;


Απάντηση 1:

Το πλαστικό υλικό μετά από φόρτωση μετά από το αντίστοιχο σημείο απόκλισης θα υποστεί καταπόνηση, δηλ. Επιμήκυνση που συνεχίζεται ακόμα και όταν σταματήσει η αύξηση φορτίου. Ορισμένα υλικά θα έχουν μικρή αύξηση της αντοχής πριν εμφανιστεί ξαφνική ρήξη.

Τα μη ανθεκτικά υλικά δεν θα βιώσουν επιμήκυνση ή εκτροπή και μέχρι την επίτευξη της απόλυτης αντοχής τους θα σπάσουν ξαφνικά συνήθως μέσω διατμητικής διάρρηξης