Υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ της μαύρης και κόκκινης πλευράς ενός πινγκ πονγκ;


Απάντηση 1:

Ναί!! Η διαφορά είναι τεράστια !! Η διάκριση είναι όπως αυτή μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας.

Αν έχετε το ίδιο καουτσούκ και στις δύο πλευρές, τότε δεν υπάρχει.

Με αυτό, εννοώ ότι αν έχετε Tenergy 05 σε κόκκινο χρώμα και Flextra σε μαύρο, τότε είναι προφανώς μια διαφορά στην ταχύτητα και την περιστροφή.

Αλλά αλλιώς, όχι, δεν υπάρχει διαφορά στις μαύρες και τις κόκκινες πλευρές ενός paddle πινγκ πονγκ αν δεν εμπλέκονται άλλοι παράγοντες, όπως διαφορετικά ελαστικά.


Απάντηση 2:

Πινγκ πονγκ είναι το πιο spinniest από όλα τα αθλήματα racket. Είναι το μόνο αθλήματα με ρακέτες, όπου χρησιμοποιείται καουτσούκ για να παίζει το εγκεφαλικό επεισόδιο. Το χρώμα των ελαστικών πινγκ πονγκ μαύρου ή κόκκινου δεν έχει σημασία από μόνο του. Στο ανταγωνιστικό επίπεδο του παιχνιδιού, οι παίκτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικά είδη ελαστικών σύμφωνα με το στυλ παιχνιδιού τους στην πλευρά forehand και backhand.

Αλλά οι ρακέτες πρέπει επίσημα να είναι κόκκινες και η άλλη μαύρη. Δεν ήταν όμως η περίπτωση να επιστρέψουμε μερικές δεκαετίες στο άθλημα. Οι παίκτες έφεραν τα ίδια χρώματα και στις δύο πλευρές του κουπιού ενώ χρησιμοποιούσαν χαρακτηριστικά διαφορετικά είδη καουτσούκ, συγκεκριμένα, pips out, pips in, μακριές pips, short pips κλπ. Χρησιμοποιώντας αρκετά διαφορετικά είδη καουτσούκ με το ίδιο χρώμα των ελαστικών και το twiddling η ρακέτα κατά τη χρήση τους έδωσε αθέμιτο πλεονέκτημα στον παίκτη.

Για να αρθεί ο παράγοντας αυτός, έγιναν υποχρεωτικά ελαστικά μαύρου και κόκκινου χρώματος. Λόγω αυτού του κανόνα που επιβάλλεται επισήμως, οι παίκτες μπορούν τώρα να δουν και να μετρήσουν το χτύπημα που παίζεται και να αντιδράσουν αναλόγως.

Καλα να περνας !


Απάντηση 3:

Πινγκ πονγκ είναι το πιο spinniest από όλα τα αθλήματα racket. Είναι το μόνο αθλήματα με ρακέτες, όπου χρησιμοποιείται καουτσούκ για να παίζει το εγκεφαλικό επεισόδιο. Το χρώμα των ελαστικών πινγκ πονγκ μαύρου ή κόκκινου δεν έχει σημασία από μόνο του. Στο ανταγωνιστικό επίπεδο του παιχνιδιού, οι παίκτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικά είδη ελαστικών σύμφωνα με το στυλ παιχνιδιού τους στην πλευρά forehand και backhand.

Αλλά οι ρακέτες πρέπει επίσημα να είναι κόκκινες και η άλλη μαύρη. Δεν ήταν όμως η περίπτωση να επιστρέψουμε μερικές δεκαετίες στο άθλημα. Οι παίκτες έφεραν τα ίδια χρώματα και στις δύο πλευρές του κουπιού ενώ χρησιμοποιούσαν χαρακτηριστικά διαφορετικά είδη καουτσούκ, συγκεκριμένα, pips out, pips in, μακριές pips, short pips κλπ. Χρησιμοποιώντας αρκετά διαφορετικά είδη καουτσούκ με το ίδιο χρώμα των ελαστικών και το twiddling η ρακέτα κατά τη χρήση τους έδωσε αθέμιτο πλεονέκτημα στον παίκτη.

Για να αρθεί ο παράγοντας αυτός, έγιναν υποχρεωτικά ελαστικά μαύρου και κόκκινου χρώματος. Λόγω αυτού του κανόνα που επιβάλλεται επισήμως, οι παίκτες μπορούν τώρα να δουν και να μετρήσουν το χτύπημα που παίζεται και να αντιδράσουν αναλόγως.

Καλα να περνας !


Απάντηση 4:

Πινγκ πονγκ είναι το πιο spinniest από όλα τα αθλήματα racket. Είναι το μόνο αθλήματα με ρακέτες, όπου χρησιμοποιείται καουτσούκ για να παίζει το εγκεφαλικό επεισόδιο. Το χρώμα των ελαστικών πινγκ πονγκ μαύρου ή κόκκινου δεν έχει σημασία από μόνο του. Στο ανταγωνιστικό επίπεδο του παιχνιδιού, οι παίκτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικά είδη ελαστικών σύμφωνα με το στυλ παιχνιδιού τους στην πλευρά forehand και backhand.

Αλλά οι ρακέτες πρέπει επίσημα να είναι κόκκινες και η άλλη μαύρη. Δεν ήταν όμως η περίπτωση να επιστρέψουμε μερικές δεκαετίες στο άθλημα. Οι παίκτες έφεραν τα ίδια χρώματα και στις δύο πλευρές του κουπιού ενώ χρησιμοποιούσαν χαρακτηριστικά διαφορετικά είδη καουτσούκ, συγκεκριμένα, pips out, pips in, μακριές pips, short pips κλπ. Χρησιμοποιώντας αρκετά διαφορετικά είδη καουτσούκ με το ίδιο χρώμα των ελαστικών και το twiddling η ρακέτα κατά τη χρήση τους έδωσε αθέμιτο πλεονέκτημα στον παίκτη.

Για να αρθεί ο παράγοντας αυτός, έγιναν υποχρεωτικά ελαστικά μαύρου και κόκκινου χρώματος. Λόγω αυτού του κανόνα που επιβάλλεται επισήμως, οι παίκτες μπορούν τώρα να δουν και να μετρήσουν το χτύπημα που παίζεται και να αντιδράσουν αναλόγως.

Καλα να περνας !


Απάντηση 5:

Πινγκ πονγκ είναι το πιο spinniest από όλα τα αθλήματα racket. Είναι το μόνο αθλήματα με ρακέτες, όπου χρησιμοποιείται καουτσούκ για να παίζει το εγκεφαλικό επεισόδιο. Το χρώμα των ελαστικών πινγκ πονγκ μαύρου ή κόκκινου δεν έχει σημασία από μόνο του. Στο ανταγωνιστικό επίπεδο του παιχνιδιού, οι παίκτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικά είδη ελαστικών σύμφωνα με το στυλ παιχνιδιού τους στην πλευρά forehand και backhand.

Αλλά οι ρακέτες πρέπει επίσημα να είναι κόκκινες και η άλλη μαύρη. Δεν ήταν όμως η περίπτωση να επιστρέψουμε μερικές δεκαετίες στο άθλημα. Οι παίκτες έφεραν τα ίδια χρώματα και στις δύο πλευρές του κουπιού ενώ χρησιμοποιούσαν χαρακτηριστικά διαφορετικά είδη καουτσούκ, συγκεκριμένα, pips out, pips in, μακριές pips, short pips κλπ. Χρησιμοποιώντας αρκετά διαφορετικά είδη καουτσούκ με το ίδιο χρώμα των ελαστικών και το twiddling η ρακέτα κατά τη χρήση τους έδωσε αθέμιτο πλεονέκτημα στον παίκτη.

Για να αρθεί ο παράγοντας αυτός, έγιναν υποχρεωτικά ελαστικά μαύρου και κόκκινου χρώματος. Λόγω αυτού του κανόνα που επιβάλλεται επισήμως, οι παίκτες μπορούν τώρα να δουν και να μετρήσουν το χτύπημα που παίζεται και να αντιδράσουν αναλόγως.

Καλα να περνας !


Απάντηση 6:

Πινγκ πονγκ είναι το πιο spinniest από όλα τα αθλήματα racket. Είναι το μόνο αθλήματα με ρακέτες, όπου χρησιμοποιείται καουτσούκ για να παίζει το εγκεφαλικό επεισόδιο. Το χρώμα των ελαστικών πινγκ πονγκ μαύρου ή κόκκινου δεν έχει σημασία από μόνο του. Στο ανταγωνιστικό επίπεδο του παιχνιδιού, οι παίκτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικά είδη ελαστικών σύμφωνα με το στυλ παιχνιδιού τους στην πλευρά forehand και backhand.

Αλλά οι ρακέτες πρέπει επίσημα να είναι κόκκινες και η άλλη μαύρη. Δεν ήταν όμως η περίπτωση να επιστρέψουμε μερικές δεκαετίες στο άθλημα. Οι παίκτες έφεραν τα ίδια χρώματα και στις δύο πλευρές του κουπιού ενώ χρησιμοποιούσαν χαρακτηριστικά διαφορετικά είδη καουτσούκ, συγκεκριμένα, pips out, pips in, μακριές pips, short pips κλπ. Χρησιμοποιώντας αρκετά διαφορετικά είδη καουτσούκ με το ίδιο χρώμα των ελαστικών και το twiddling η ρακέτα κατά τη χρήση τους έδωσε αθέμιτο πλεονέκτημα στον παίκτη.

Για να αρθεί ο παράγοντας αυτός, έγιναν υποχρεωτικά ελαστικά μαύρου και κόκκινου χρώματος. Λόγω αυτού του κανόνα που επιβάλλεται επισήμως, οι παίκτες μπορούν τώρα να δουν και να μετρήσουν το χτύπημα που παίζεται και να αντιδράσουν αναλόγως.

Καλα να περνας !


Απάντηση 7:

Πινγκ πονγκ είναι το πιο spinniest από όλα τα αθλήματα racket. Είναι το μόνο αθλήματα με ρακέτες, όπου χρησιμοποιείται καουτσούκ για να παίζει το εγκεφαλικό επεισόδιο. Το χρώμα των ελαστικών πινγκ πονγκ μαύρου ή κόκκινου δεν έχει σημασία από μόνο του. Στο ανταγωνιστικό επίπεδο του παιχνιδιού, οι παίκτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικά είδη ελαστικών σύμφωνα με το στυλ παιχνιδιού τους στην πλευρά forehand και backhand.

Αλλά οι ρακέτες πρέπει επίσημα να είναι κόκκινες και η άλλη μαύρη. Δεν ήταν όμως η περίπτωση να επιστρέψουμε μερικές δεκαετίες στο άθλημα. Οι παίκτες έφεραν τα ίδια χρώματα και στις δύο πλευρές του κουπιού ενώ χρησιμοποιούσαν χαρακτηριστικά διαφορετικά είδη καουτσούκ, συγκεκριμένα, pips out, pips in, μακριές pips, short pips κλπ. Χρησιμοποιώντας αρκετά διαφορετικά είδη καουτσούκ με το ίδιο χρώμα των ελαστικών και το twiddling η ρακέτα κατά τη χρήση τους έδωσε αθέμιτο πλεονέκτημα στον παίκτη.

Για να αρθεί ο παράγοντας αυτός, έγιναν υποχρεωτικά ελαστικά μαύρου και κόκκινου χρώματος. Λόγω αυτού του κανόνα που επιβάλλεται επισήμως, οι παίκτες μπορούν τώρα να δουν και να μετρήσουν το χτύπημα που παίζεται και να αντιδράσουν αναλόγως.

Καλα να περνας !


Απάντηση 8:

Πινγκ πονγκ είναι το πιο spinniest από όλα τα αθλήματα racket. Είναι το μόνο αθλήματα με ρακέτες, όπου χρησιμοποιείται καουτσούκ για να παίζει το εγκεφαλικό επεισόδιο. Το χρώμα των ελαστικών πινγκ πονγκ μαύρου ή κόκκινου δεν έχει σημασία από μόνο του. Στο ανταγωνιστικό επίπεδο του παιχνιδιού, οι παίκτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικά είδη ελαστικών σύμφωνα με το στυλ παιχνιδιού τους στην πλευρά forehand και backhand.

Αλλά οι ρακέτες πρέπει επίσημα να είναι κόκκινες και η άλλη μαύρη. Δεν ήταν όμως η περίπτωση να επιστρέψουμε μερικές δεκαετίες στο άθλημα. Οι παίκτες έφεραν τα ίδια χρώματα και στις δύο πλευρές του κουπιού ενώ χρησιμοποιούσαν χαρακτηριστικά διαφορετικά είδη καουτσούκ, συγκεκριμένα, pips out, pips in, μακριές pips, short pips κλπ. Χρησιμοποιώντας αρκετά διαφορετικά είδη καουτσούκ με το ίδιο χρώμα των ελαστικών και το twiddling η ρακέτα κατά τη χρήση τους έδωσε αθέμιτο πλεονέκτημα στον παίκτη.

Για να αρθεί ο παράγοντας αυτός, έγιναν υποχρεωτικά ελαστικά μαύρου και κόκκινου χρώματος. Λόγω αυτού του κανόνα που επιβάλλεται επισήμως, οι παίκτες μπορούν τώρα να δουν και να μετρήσουν το χτύπημα που παίζεται και να αντιδράσουν αναλόγως.

Καλα να περνας !