Υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ του "Πότε θα πάτε" και "Πότε θα πάτε";


Απάντηση 1:

«Πότε θα πάτε;», είναι μια απλή ερώτηση που ρωτάει πότε θα φύγει κάποιος.

«Όταν θα πάτε» δεν είναι μια πλήρης πρόταση αλλά μια φράση που αναφέρεται στον χρόνο που θα αφήσει κάποιος.

Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μέρος μιας φράσης, όπως, «Όταν θα πάτε δεν είναι επάνω σε μένα». Συνήθως χρησιμοποιούμε τον παρόντα χρόνο σε αυτό το πλαίσιο: «Όταν πηγαίνετε δεν είναι επάνω μου»