Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της παλιάς και της νέας έκδοσης του τμήματος 2 του μηχανικού του DC Pandey;


Απάντηση 1:

Ναι, υπάρχει διαφορά μεταξύ νέας και παλιάς έκδοσης του dc pandey. Η νέα έκδοση περιέχει λύση για κάθε ερώτηση, ενώ η παλαιά έκδοση δεν περιέχει. Αλλά ο αριθμός των ερωτήσεων στην παλιά έκδοση είναι κάτι περισσότερο από νέα έκδοση. Σκεφτείτε λοιπόν τι θέλετε και χρειάζεστε. Μπορείτε να αγοράσετε την μηχανική των δεξιοτήτων, καθώς περιέχει μεγάλο αριθμό ερωτήσεων καθώς και τη λύση τους. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω αυτό να σας βοηθήσει.