Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ ενός λογικού αριθμού και ενός κλάσματος;


Απάντηση 1:

Ένας λογικός αριθμός μπορεί να αναπαρασταθεί ως κλάσμα. Για παράδειγμα, το μισό αντιπροσωπεύεται συνήθως ως 1/2. Αλλά είναι επίσης 2/4 ή 3/6. Είναι λοιπόν σαφές ότι ένας λογικός αριθμός δεν είναι (αρκετά) το ίδιο με ένα κλάσμα.

Επίσης και οι δύο μπορούν να αντιπροσωπεύονται από μια δεκαδική επέκταση, για παράδειγμα 1/2 = 0,5.

Ο υποκείμενος λογικός αριθμός με τον οποίο ξεκινήσαμε (το ένα μισό) είναι το ίδιο πράγμα, ωστόσο το εκπροσωπούμε.


Απάντηση 2:

Οι ορθολογικοί αριθμοί είναι οι ίδιοι με τα κλάσματα των ακέραιων αριθμών. Υπάρχουν όμως και άλλα είδη κλασμάτων που δεν είναι λογικοί αριθμοί.

Για παράδειγμα, τα κλάσματα

π2\frac{\pi}{2}

,

1e\frac{1}{e}

,

22\frac{\sqrt{2}}{2}

δεν είναι λογικοί αριθμοί. Και το κλάσμα

x2+1x\frac{x^2+1}{x}

δεν είναι καν αριθμός. Είναι μια αλγεβρική έκφραση.


Απάντηση 3:

Οι ορθολογικοί αριθμοί είναι οι ίδιοι με τα κλάσματα των ακέραιων αριθμών. Υπάρχουν όμως και άλλα είδη κλασμάτων που δεν είναι λογικοί αριθμοί.

Για παράδειγμα, τα κλάσματα

π2\frac{\pi}{2}

,

1e\frac{1}{e}

,

22\frac{\sqrt{2}}{2}

δεν είναι λογικοί αριθμοί. Και το κλάσμα

x2+1x\frac{x^2+1}{x}

δεν είναι καν αριθμός. Είναι μια αλγεβρική έκφραση.


Απάντηση 4:

Οι ορθολογικοί αριθμοί είναι οι ίδιοι με τα κλάσματα των ακέραιων αριθμών. Υπάρχουν όμως και άλλα είδη κλασμάτων που δεν είναι λογικοί αριθμοί.

Για παράδειγμα, τα κλάσματα

π2\frac{\pi}{2}

,

1e\frac{1}{e}

,

22\frac{\sqrt{2}}{2}

δεν είναι λογικοί αριθμοί. Και το κλάσμα

x2+1x\frac{x^2+1}{x}

δεν είναι καν αριθμός. Είναι μια αλγεβρική έκφραση.