Διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού: Υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ του πράκτορα εκκαθάρισης και προώθησης και του πράκτορα μεταφοράς και προώθησης; αν ναι τι;


Απάντηση 1:

μεταφοράς και προώθησης

στο λιμάνι

υπηρεσία εκκαθάρισης και προώθησης

στο λιμάνι

υπηρεσία εκκαθάρισης και προώθησης

μεταφοράς και προώθησης

Εκκαθαριστικοί Πράκτορες

Εκκαθάριση και προώθηση

μεταφοράς και προώθησης.

Εκκαθάριση και προώθηση

Μεταφορά και προώθηση

  1. ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΑΓΩΓΕΤΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Επεξεργασία

  1. Εκκαθαριστικός πράκτορας: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος CHA που μπορεί να εκκαθαρίσει τα εμπορεύματα στο λιμάνι Πράκτορες εκκαθάρισης και αποστολής: CHA ή μη CHA που μπορούν να εκκαθαρίσουν, να αποθηκεύσουν, να προωθήσουν, να μεταφέρουν το υλικό. Μεταφορέας / μεταφορέας: που εκτελούν μεταφορές αγαθών με τη συλλογή εγγράφων από άλλους.

Απάντηση 2:

Η παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία των αρμόδιων 3pls. Σε αυτό το σύγχρονο πλαίσιο της μεγάλης χρήσης της τεχνολογίας για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για ηλεκτρονικό εμπόριο ως εξωτερική ανάθεση. Οι ευθύνες ενός μεταφορέα εμπορευμάτων είναι πρωταρχικής σημασίας. Είναι επιτακτική ανάγκη να διασφαλίσουμε ότι δίνουμε πίστωση όπου αξίζει. Για παράδειγμα, η ύπαρξη μεταφορέων υπάρχει ως αποτέλεσμα των εξής: Ο ρόλος του μεταφορέα εμπορευμάτων στο διεθνές εμπόριο.

  • Η είσπραξη των κρατικών φόρων επί των εισαγωγών και των εξαγωγών.Η παγκοσμιοποίηση που ήταν αποτέλεσμα της σύγχρονης τεχνολογίας.Η πολυπλοκότητα των τελωνειακών διαδικασιών και των άλλων διατυπώσεων εισαγωγής και εξαγωγής.Η ανάγκη για μια εκτεταμένη σειρά υπηρεσιών στις αλυσίδες εφοδιασμού.Η ανάγκη εκτέλεσης αποστολών από όλους τους τρόπους μεταφοράς.Η ανάγκη για εξωτερική ανάθεση.

Πριν βρεθούμε στον πραγματικό ρόλο της αποστολής εμπορευμάτων, πρέπει πρώτα να το σημειώσουμε.

Δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε τις λειτουργίες ενός μεταφορέα εμπορευμάτων όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού. Για να σας δώσουμε μια ζωντανή εικόνα, μπορούμε να περιγράψουμε έναν μεταφορέα ως συμβαλλόμενο μέρος που εξασφαλίζει ότι τα εμπορεύματα που διακινούνται σε παγκόσμιο επίπεδο μετακινούνται από το σημείο προέλευσης στο σημείο προορισμού την κατάλληλη στιγμή, τη σωστή θέση σε καλή κατάσταση και επίσης με το οικονομικότερο κόστος δυνατόν.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένος ορισμός του όρου "αποστολέας εμπορευμάτων", διότι διαφορετικά κράτη ή χώρες γνωρίζουν τον μεταφορέα εμπορευμάτων με διαφορετικά ονόματα. οι πράκτορες εκτελωνισμού, οι τελωνειακοί πράκτορες, οι ναυτιλιακοί και οι μεταφορείς, αλλά παρά τα διαφορετικά ονόματά τους, παίζουν σχεδόν τον ίδιο ρόλο στο πλαίσιο της διαδικασίας της αλυσίδας εφοδιασμού

Ακολουθούν οι απλουστευμένοι ρόλοι των μεταφορέων

Σύμβουλοι

Οι μεταφορείς εμπορευμάτων συμβουλεύουν τους εισαγωγείς και τους προμηθευτές στο πλαίσιο της διαδικασίας εφοδιαστικής αλυσίδας με πολλούς τρόπους. Για παράδειγμα, παρέχουν συμβουλές σχετικά με την επιλογή της συσκευασίας, την επιλογή της διαδρομής και τον τρόπο μεταφοράς, το είδος της ασφαλιστικής κάλυψης που απαιτείται για το φορτίο, τους τελωνειακούς κανόνες και τους κανονισμούς, καθώς και τα έγγραφα μεταφοράς, καθώς επίσης διαβουλεύεται ο μεταφορέας κατά τη διάρκεια επεξεργασία της πιστωτικής επιστολής σύμφωνα με τις τραπεζικές απαιτήσεις.

Διοργανωτής / σχεδιαστής για εισαγωγές

Οι εισαγωγές και οι εξαγωγές κατά τη διάρκεια της διαμετακόμισης μπορεί να απαιτηθούν για να υποβληθούν σε πολλές διαδικασίες πριν φθάσουν στον τελικό προορισμό. Οι διαδικασίες αυτές είναι πολύ σύνθετες και χρειάζονται ναυλωτές για να αντιμετωπίσουν ορισμένα στάδια, για παράδειγμα, οι αποστολές ενδέχεται να απαιτούν ενοποιήσεις, οι οποίες συνεπάγονται ομαδοποίηση αποστολών που να ταιριάζουν με το απαιτούμενο πρότυπο ομοιότητας και τον ίδιο προορισμό, για παράδειγμα κατά τη μεταφόρτωση ή όταν πρόκειται για ειδικό φορτίο.

Ο μεταφορέας είναι επίσης υπεύθυνος για τον προγραμματισμό των μεταφορών όσον αφορά το φορτίο βαρέων έργων ανάλογα με την ικανότητα που διαπραγματεύεται τα ποσοστά της μεταφοράς με τις καλύτερες τιμές για λογαριασμό του πελάτη (εισαγωγέας, εξαγωγέας ή οποιοσδήποτε άλλος ενδιαφερόμενος για υπηρεσίες 3pls.

Φροντίζει για την εκφόρτωση του φορτίου από τους μεταφορείς τα μεταφορικά μέσα μπορεί επίσης να σπάσει το μεγαλύτερο μέρος των ενοποιήσεων, την επαλήθευση του φορτίου, την τοπική παράδοση και σε περίπτωση οποιασδήποτε θαλάσσιας έρευνας κατά τη διάρκεια της απώλειας ή βλάβης του φορτίου, η άσκηση πρέπει να διεξάγεται για λογαριασμό του τον ιδιοκτήτη του φορτίου.

Οργανωτής για εξαγωγές

Οι μεταφορείς εμπορευμάτων είναι πολύ βασικά μέρη κατά τη διαδικασία εξαγωγής του φορτίου. Οργανώνει για τα ακόλουθα. η παραλαβή του φορτίου που εξάγεται από την πηγή μπορεί να προέρχεται από το εργοστάσιο, να συσκευάζεται και ενδεχομένως να επισημαίνεται ότι απαιτείται να το κάνει, τη διακίνηση εμπορευμάτων και χώρου, την έκδοση εγγράφων μεταφοράς, τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς εμπορευμάτων, την επίβλεψη συμβουλών αναχώρησης και αποστολής


Απάντηση 3:

Carrying & forwarding agent Βασικά εξασφαλίζει την επιχείρηση διαφόρων εξαγωγέων και εισαγωγέων και έχει τη δυνατότητα / δυνατότητα αποθήκευσης φορτίου που ανήκουν στους πελάτες στην αποθήκη τους (συνήθως όλοι οι μεγάλοι μεταφορείς έχουν τις δικές τους αποθήκες)

να κανονίσει τη διανομή ή "προώθηση" του φορτίου σύμφωνα με τις οδηγίες του πελάτη του. Αυτό θα μπορούσε να είναι τακτική δρομολόγηση ή διάφορες δρομολογήσεις κλπ.

Ο Εκκαθαριστικός Πράκτορας είναι το πρόσωπο που είναι εταιρεία διαπιστευμένη στις τοπικές τελωνειακές αρχές, στα σύνορα, στο λιμάνι κλπ.

ελέγχει και επεξεργάζεται τους δασμούς και τις πληρωμές ΦΠΑ, ανάλογα με την περίπτωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παράγοντα εκκαθάρισης και τον πράκτορα μεταφοράς και προώθησης, μπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://lmjlogisticsltd.in


Απάντηση 4:

Carrying & forwarding agent Βασικά εξασφαλίζει την επιχείρηση διαφόρων εξαγωγέων και εισαγωγέων και έχει τη δυνατότητα / δυνατότητα αποθήκευσης φορτίου που ανήκουν στους πελάτες στην αποθήκη τους (συνήθως όλοι οι μεγάλοι μεταφορείς έχουν τις δικές τους αποθήκες)

να κανονίσει τη διανομή ή "προώθηση" του φορτίου σύμφωνα με τις οδηγίες του πελάτη του. Αυτό θα μπορούσε να είναι τακτική δρομολόγηση ή διάφορες δρομολογήσεις κλπ.

Ο Εκκαθαριστικός Πράκτορας είναι το πρόσωπο που είναι εταιρεία διαπιστευμένη στις τοπικές τελωνειακές αρχές, στα σύνορα, στο λιμάνι κλπ.

ελέγχει και επεξεργάζεται τους δασμούς και τις πληρωμές ΦΠΑ, ανάλογα με την περίπτωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παράγοντα εκκαθάρισης και τον πράκτορα μεταφοράς και προώθησης, μπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://lmjlogisticsltd.in