Η διαφορά μεταξύ ενός διψήφιου αριθμού που λαμβάνεται με την εναλλαγή της θέσης των ψηφίων του είναι 36. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο ψηφίων αυτού του αριθμού;


Απάντηση 1:

Γειά σου

Πολύ εύκολη ερώτηση

Αφήστε τον αριθμό να είναι 10x + y όπου αμφότερα τα x, y είναι μη μηδενικά μονοψήφια.

Αντίστροφη αυτού του αριθμού = 10y + x.

Διαφορά των δύο αριθμών = 9 (xy)

Τώρα, 9 (xy) = 36. έτσι xy = 4.

Αυτή είναι η απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Επίσης, μπορεί να υπάρχουν οι ακόλουθοι αριθμοί που ικανοποιούν την εξίσωση

Πιθανές περιπτώσεις είναι (x, y): 5,1; 6,2; 7,3; 8,4; 9,5: 5 περιπτώσεις

Ελπίζω ότι βοηθά :)


Απάντηση 2:

Ας υποθέσουμε ότι το ψηφίο θέσης της μονάδας είναι x και το δέκατο ψηφίο είναι y. (Χ

Ετσι,

10 * y + x είναι ο αρχικός διψήφιος αριθμός μας

10 * x + y είναι ο αριθμός που έχουμε για την ανταλλαγή των ψηφίων

Σύμφωνα με την ερώτηση,

=> (10 * y + χ) - (10 * χ + γ) = 36

=> 10 * y-y-10 * χ + χ = 36

=> 9 * γ - 9 * χ = 36

=> 9 * (γ - χ) = 36

=> y-x = 36/9

=> y - x = 4

Έτσι, η διαφορά μεταξύ των ψηφίων του αριθμού είναι 4.


Απάντηση 3:

Ας υποθέσουμε-

#Case 1 - Διψήφιος αριθμός. να είναι "10a + k"

όπου το "k" είναι ψηφίο σε θέση μονάδων και το "a" είναι ψηφίο σε θέση δεκάδων.

Τώρα η #Case 2-Number αντιστρέφεται. Τώρα αυτό σημαίνει ότι το "k" είναι σε θέση δεκάδων και το "a" σε θέση μονάδων.

Ο αριθμός είναι "10k + a".

Δεδομένου ότι δόθηκε

η διαφορά και των δύο αριθμών είναι 36.

Ετσι.

(10a + k) - (10k + a) = 36.

9α - 9k = 36

9 (ak) = 36.

ak = 4.

Τώρα υποθέτω ότι πήρατε την απάντησή σας.

Καλή μέρα..


Απάντηση 4:

Ας υποθέσουμε-

#Case 1 - Διψήφιος αριθμός. να είναι "10a + k"

όπου το "k" είναι ψηφίο σε θέση μονάδων και το "a" είναι ψηφίο σε θέση δεκάδων.

Τώρα η #Case 2-Number αντιστρέφεται. Τώρα αυτό σημαίνει ότι το "k" είναι σε θέση δεκάδων και το "a" σε θέση μονάδων.

Ο αριθμός είναι "10k + a".

Δεδομένου ότι δόθηκε

η διαφορά και των δύο αριθμών είναι 36.

Ετσι.

(10a + k) - (10k + a) = 36.

9α - 9k = 36

9 (ak) = 36.

ak = 4.

Τώρα υποθέτω ότι πήρατε την απάντησή σας.

Καλή μέρα..