Η διαφορά μεταξύ της Γης και της ζωής;


Απάντηση 1:

Η Γη είναι ένα γιγάντιο κομμάτι (κυρίως) ροκ.

Η ζωή είναι ένα σκουριασμένο είδος οργανικού λεκέ που βρίσκεται στην πλειονότητα της στεγνής επιφάνειας και σε πολλά από τα επιφανειακά σωμάτια του νερού.

Η ζωή χρησιμοποιεί φως ή / και χημική ενέργεια για να αναπτυχθεί, να διατηρηθεί και να αναπαραχθεί, ανταποκρινόμενη σε εξωτερικά ερεθίσματα όπου είναι απαραίτητο και δυνατό. Η Γη ... απλά είναι.