Η διαφορά μεταξύ δύο αριθμών είναι 1550. Εάν ο μεγαλύτερος αριθμός διαιρείται από τον μικρότερο, ο πηλίκας είναι 6 και το υπόλοιπο είναι 20. Ποιος είναι ο μικρότερος αριθμός;


Απάντηση 1:

Αφήστε τον μεγαλύτερο αριθμό να είναι ο μικρότερος ως x.

Στη συνέχεια Y = 1550 + x και επίσης y = 6x +20.

Τώρα χρησιμοποιήστε την τιμή y ως 1550 + x στη δεύτερη εξίσωση.

1550 + χ = 6χ + 20

Τώρα παίρνοντας μεταβλητές στο ένα άκρο και αριθμητικές στο άλλο άκρο.

6χ-χ = 1550-20

5x = 1530

Χ = 1530/5

Χ = 306.

Κάνοντας την τιμή του x στην πρώτη εξίσωση παίρνουμε

Υ = 1550 + 306

Υ = 1856.

Να ελέγξω

Το 1856/306 έρχεται 6 ως πηλίκο και 20 ως υπόλοιπο.