Το άθροισμα των ψηφίων ενός διψήφιου αριθμού είναι 5. Η διαφορά μεταξύ του αριθμού και του αντίθετου είναι 45. βρείτε τον αριθμό;


Απάντηση 1:

Αυτό μοιάζει με μια εργασία για το σπίτι ενός μαθητή γυμνασίου.

Η Ramana Kumar έδωσε την απάντηση και εξήγησε επίσης τη σωστή μέθοδο.

Αυτό ήταν εύκολο και θα μπορούσε εύκολα να επεξεργαστεί με τη διατύπωση του ως ένα πρόβλημα ταυτόχρονης εξίσωσης που περιλαμβάνει μόνο δύο άγνωστα.

Τα προβλήματα της πραγματικής ζωής δεν είναι τόσο απλά.

Αλλά οι υπολογιστές έχουν διευκολύνει.

Εδώ είναι μια απλή ρουτίνα στη Microsoft Quick BASIC, η μόνη γλώσσα που θυμάμαι ακόμα. Ήμουν ειδικός στο Φορτράν τη δεκαετία του 1970, αλλά έχω ξεχάσει το μεγαλύτερο μέρος του.

Ο αριθμός είναι προφανώς μεταξύ 10 και 99

Χρησιμοποιήστε έτσι έναν βρόχο For-Next.

ΓΙΑ i% = 1 έως 9

ΓΙΑ j% = 0 έως 9

Αριθμός% = 10 * i% + j%

Αντίστροφη_Αριθμός% = i% + 10 * j%

ΕΑΝ i% + j% = 5 ΚΑΙ ABS (Αριθμός% -Αριθμός_αναφοράς%) = 45 THEN

PRINT "Επιτυχία! Ο αριθμός είναι "; Αριθμός%: STOP

NEXT j%

NEXT i%

PRINT "Δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός"

ΤΕΛΟΣ

Θα μάθουν οι επιστήμονες της επιστήμης της πληροφορικής αν αυτό είναι εντάξει;

Είμαι 69 και τελευταία έκανα τέτοια πράγματα περίπου 35 χρόνια πριν σε Dos Personal Computers με μνήμη 640Kbyte και σκληρό δίσκο 20Mb χρησιμοποιώντας το λειτουργικό σύστημα DOS και το Microsoft Quick Basic ως γλώσσα προγραμματισμού.

Γι 'αυτό παρακαλώ να είστε καλοί και φιλελεύθεροι σχολιάζοντας τις εκπληκτικές δεξιότητες προγραμματισμού μου!

-


Απάντηση 2:

αφήστε τον αριθμό ψηφίου μονάδας να είναι x και ο δεκαψήφιος αριθμός να είναι y. επομένως ο αριθμός είναι 10y + x. δεδομένου ότι το άθροισμα των ψηφίων είναι 5. αυτό σημαίνει γ + χ = 5. η διαφορά του αριθμού και η αντίστροφη είναι 10y + x - (10x + y) = 45, δηλαδή 9y-9x = 45. ή yx = 5. έχουμε δύο εξισώσεις y + x = 5 και yx = 5. λύνουμε και τα δύο y = 5 και x = 0. ο αριθμός είναι 50.


Απάντηση 3:

αφήστε τον αριθμό ψηφίου μονάδας να είναι x και ο δεκαψήφιος αριθμός να είναι y. επομένως ο αριθμός είναι 10y + x. δεδομένου ότι το άθροισμα των ψηφίων είναι 5. αυτό σημαίνει γ + χ = 5. η διαφορά του αριθμού και η αντίστροφη είναι 10y + x - (10x + y) = 45, δηλαδή 9y-9x = 45. ή yx = 5. έχουμε δύο εξισώσεις y + x = 5 και yx = 5. λύνουμε και τα δύο y = 5 και x = 0. ο αριθμός είναι 50.