Δύο σώματα με διαφορετικές θερμοκρασίες βρίσκονται σε θερμική επαφή μεταξύ τους. Όταν επιτυγχάνεται η θερμική ισορροπία, ποια είναι η διαφορά μεταξύ των θερμοκρασιών των δύο σωμάτων;


Απάντηση 1:

Η θερμοδυναμική δείχνει ότι τα σώματα με οποιαδήποτε θερμοκρασία θα προσπαθήσουν να μεταφέρουν (χαλαρά) τη χαλάρωση της θερμότητάς τους έως ότου φθάσουν στο απόλυτο μηδέν (-273C) ή στην τοπική τους θερμοκρασία ή στη γύρω τους θερμοκρασία. Έτσι, αν δεν βρίσκονται σε σκιασμένο εξωτερικό χώρο στο απόλυτο μηδέν, θα φτάσουν τελικά στο εύκρατο περιβάλλον της τοποθεσίας τους, είτε έρχονται σε επαφή είτε όχι.