Ποια είναι η διαφορά μεταξύ σαφούς διαστήματος και αποτελεσματικού εύρους; Ποιο διάστημα είναι σημαντικό για το σχεδιασμό του στοιχείου RCC όπως η πλάκα & πλάκα;


Απάντηση 1:

Clear span- Είναι η ξεκάθαρη απόσταση μεταξύ δύο υποστηρίξεων (στήλη, τοίχος κλπ.).

Αποτελεσματική απόσταση - Είναι η απόσταση μεταξύ δύο υποστηριγμάτων από κέντρο σε κέντρο και εξαρτάται από την τελική κατάσταση των στηριγμάτων.

Σύμφωνα με το IS: 456 (Κλάση 22.2) για απλά υποστηριζόμενα άκρα είναι ελάχιστο (καθαρό εύρος + αποτελεσματικό βάθος δοκού ή πλάκας) και (ελεύθερο εύρος + πλάτος υποστήριξης).

Για το άκρο προβόλου, τη συνεχή στήριξη και το ένα άκρο σταθερό άλλο συνεχές, φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα και εικόνες -

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συνδεθείτε http: //www.nitsri.net/Civil/cour ...


Απάντηση 2:

Ο σαφής διαχωρισμός, όπως υποδηλώνει το όνομα, είναι η καθαρή απόσταση μεταξύ των δύο δομικών στοιχείων Say, για μια καθαρή απόσταση μεταξύ των κολώνων ή των τοίχων.

Αποτελεσματική έκταση, από την άλλη πλευρά, είναι η αποτελεσματική συμμετοχή στην κάμψη.

Συνδέοντας την εικόνα που απεικονίζει την ίδια σε περίπτωση δέσμης.

Εξισώσεις μπορούν να βρεθούν για τον υπολογισμό του αποτελεσματικού εύρους για διαφορετικές συνθήκες υποστήριξης για ένα μέλος RCC στο IS 456: 2000

Ελπίζω ότι βοηθάει. :)


Απάντηση 3:

Ο σαφής διαχωρισμός, όπως υποδηλώνει το όνομα, είναι η καθαρή απόσταση μεταξύ των δύο δομικών στοιχείων Say, για μια καθαρή απόσταση μεταξύ των κολώνων ή των τοίχων.

Αποτελεσματική έκταση, από την άλλη πλευρά, είναι η αποτελεσματική συμμετοχή στην κάμψη.

Συνδέοντας την εικόνα που απεικονίζει την ίδια σε περίπτωση δέσμης.

Εξισώσεις μπορούν να βρεθούν για τον υπολογισμό του αποτελεσματικού εύρους για διαφορετικές συνθήκες υποστήριξης για ένα μέλος RCC στο IS 456: 2000

Ελπίζω ότι βοηθάει. :)