Τι είναι ο μονολιθικός πυρήνας, ο μικρο πυρήνας και η διαφορά μεταξύ τους;


Απάντηση 1:

Μονολιθικός πυρήνας (καθαρός μονολιθικός):

  • Όλες οι υπηρεσίες πυρήνα Από την προσθήκη / αφαίρεση ενός συστατικού (-) δεν είναι δυνατή, λιγότερο / Μηδενική ευελιξία (+)

π.χ.: - Παραδοσιακό Unix

Micro Kernel:

  • (διαχείριση αρχείων, διαχείριση εισόδου / εξόδου κλπ.) από διαφορετικά επίπεδα / componentSplit Approach [Ορισμένες υπηρεσίες είναι σε προνομιούχο (kernel) λειτουργία και μερικές είναι σε Κανονική (χρήστης) λειτουργία] (+) ευέλικτη για αλλαγές / up-gradations (-) επικεφαλής επικοινωνίας

π.χ: - QNX κ.λπ.