Ποιοι είναι μερικοί εύκολοι τρόποι να θυμάστε τη διαφορά μεταξύ του μέσου όρου, του μέσου και του τρόπου λειτουργίας;


Απάντηση 1:

Ο μέσος όρος είναι πάντα γνωστός ως ο μέσος όρος των δεδομένων αριθμών.

Προσθέτετε τότε χωρίζετε.

Η λειτουργία είναι ο συνηθέστερος από τους αριθμούς.

Ο τρόπος λειτουργίας είναι αυτός που διαθέτει τα περισσότερα.

Η διάμεση τιμή υπολογίζεται με την ταξινόμηση των αριθμών και την εύρεση του μεσαίου αριθμού. Αν υπάρχει ένας ζυγός αριθμός δεδομένων αριθμών, πάρτε τους μεσαίους δύο αριθμούς και το άθροισμα για να πάρετε τον μέσο όρο.

Ο διάμεσος είναι η μέση