Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του ενζύμου και του υποδοχέα;


Απάντηση 1:

Η διαφορά είναι σε αυτό που κάνουν. Ένα ένζυμο είναι ένας καταλύτης. Ένας υποδοχέας, ενώ μπορεί επιπροσθέτως να έχει καταλυτική δράση, κάθεται μέσα ή πάνω σε μία κυτταρική μεμβράνη και υιοθετεί μια ενεργειακά και διαμορφωτικά διαφορετική κατάσταση όταν ένας συνδετήρας δεσμεύεται από αυτό όταν δεν είναι. αυτές οι κρατικές διαφορές ελέγχουν ορισμένες ενέργειες.