Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της κοινωνικής εργασίας, της κοινωνικής διοίκησης και της κοινωνικής πολιτικής;


Απάντηση 1:

Οι κοινωνικές εργασίες είναι η εργασία που πραγματοποιείται από εκπαιδευμένους επαγγελματίες για να βοηθήσουν και να διευκολύνουν τους ευάλωτους ανθρώπους και τη μελέτη και κατάρτιση τους. Η κοινωνική διοίκηση είναι η μελέτη της παροχής πολιτικής και της διαχείρισης. Η κοινωνική πολιτική είναι η κοινωνική επιστημονική μελέτη της κοινωνικής ανάγκης και του τρόπου με τον οποίο οι κοινωνίες να αντιληφθεί και να αντιδράσει σε αυτό από μια σειρά πολιτικών, οικονομικών, κοινωνιολογικών, ιστορικών και νομικών προοπτικών.


Απάντηση 2:

Κοινωνική εργασία: εργασία που πραγματοποιείται από εκπαιδευμένο άτομο (ο κοινωνικός λειτουργός πρέπει να έχει BSW ή MSW) για να υποστηρίξει τους ανθρώπους να ξεπεράσουν τα περιστατικά και να αλλοιώσουν τις ανεπιθύμητες συνθήκες.

Κοινωνική διοίκηση: αυτός είναι ο θεσμός που παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες στους ανθρώπους. Είναι η συναλλαγή μεταξύ μιας κοινωνικής υπηρεσίας και ενός ατόμου.

Κοινωνική πολιτική: αυτοί είναι νόμοι που υποστηρίζουν την πρόοδο των περιθωριοποιημένων ή αποπροσανατολισμένων ανθρώπων.